SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programları için ALES ve / veya dil puanı gerekli değildir. Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bölüm sınırlandırması yoktur.

2. Kayıt Yaptırabilmem İçin Askerliğimin Tecilli Olması Gerekiyor mu?

Kayıt yaptırmak için askerlik tecilinizin olması zorunlu değildir. Ancak eğitim hayatınızın kesintiye uğramaması ve tecil işlemlerinizi zamanında yapabilmemiz için askerlik durum belgenizi Enstitü Öğrenci işlerine ibraz etmeniz gereklidir.

3. Yüksek Lisans Başvurusunu Nasıl Yapabilirim ?

Yüksek Lisans başvurunuzu web sayfamızdan https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu   adresinden online Ön Başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.

4. Ön Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Ön kayıt için https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu adresindeki Ön Başvuru Formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Ön başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar. 

5. Kesin Kayıt İşlemlerini Nasıl Yapacağım?

Kesin kayıt evraklarınızı Enstitümüze şahsen ulaştırmanız gerekmektedir. Takibi yapılmayan, ulaştırılamayan evraklardan dolayı enstitümüz sorumlu değildir.

6. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kesin kayıt için aşağıda listelenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik olanların  kayıtları yapılamamaktadır.

Lisan/Yüksek Lisans Diploması ile 1 adet fotokopisi. 

Transkript (Aslı ve 1 adet fotokopisi)  

Nüfus Cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi) 

Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş 4,5×6 cm boyutunda dört (3) Adet Fotoğraf.) 

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir  sakınca olmadığı' ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

7. Derslere Nasıl Kayıt Yaptırabilirim?

Öğrenciler https://ubs.antalya.edu.tr/?ReturnUrl=https://ubs.antalya.edu.tr//ERMS/Record/Record/Index adı ve şifrelerini kullanarak almak istedikleri dersleri seçerler, ardından seçmiş oldukları dersleri danışmanlarıyla görüşüp, onaylattıktan sonra ders kayıtlarını tamamlarlar.

8. Bir dönemde en çok/ en az kaç ders alabilirim?

Bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 4 ders alınabilir.

9. Ders Kayıtlarını En Geç Ne Zamana Kadar Yaptırabilirim?

www.antalya.edu.tr adresinde belirtilen akademik takvime göre ders kaydı yaptırılır. Bu süre içinde kayıt yaptıramayan öğrenci mazeretini bildiren bir dilekçe ile enstitüye başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu uygun bulursa ders alma/ bırakma haftasının sonuna kadar ders kaydını yaptırabilir. 

10. Ders Kaydımı Her Dönem Yenilemek Zorunda mıyım? Yenilemezsem Ne Gibi Sonuçları Olur?

Öğrenciler her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt olmayan öğrenci, takip eden dönem içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde devam etmediği dönem öğrenim süresinden sayılır. Ayrıca kayıt yaptırmadığı dönemde pasif öğrenci haline gelir ve o dönem öğrencilik haklarından faydalanamaz. Askerlik tecili varsa iptal edilir.  

11. Ders Seçiminde Dikkat Etmem Gereken Hususlar Nelerdir?

Ders seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu zorunlu derslerin seçilmesidir. Öğrenciler programlarının zorunlu ve seçmeli derslerinin hangileri olduğunu öğrenci bilgi sistemlerinden öğrenebilirler.

12. Dersler hangi gün ve hangi saatlerde yapılmaktadır?

İlgili akademik dönemde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulur.

13. Devamsızlık Hakkım Nedir?

Lisansüstü programlarda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğu sağlayamadığınız takdirde P notu ile dersten kalırsınız.

14. Ödemelerimi Nasıl Yapabilirim?

Antalya Bilim Üniversitesi - Güvenli Sanal Pos Sistemini kullanarak anında ödeme yapabilirsiniz. https://payment.antalya.edu.tr/  (Not: Güvenli Sanal Pos aracılığıyla yapılan ödemelerde dekont ibrazına gerek yoktur.)

Antalya Bilim Üniversitesi banka hesabına TC Kimlik numaranızla Havale veya  EFT yapabilirsiniz.

(Not: Havale-EFT yoluyla yapılan ödemelerde ödeme dekontunun ibrazı gereklidir.)

Akbank Hesap Bilgileri;

Hesap Adı: Antalya Bilim Üniversitesi (TL Hesabı)

Şube Kodu: 1401 (Döşemealtı /Antalya)      

IBAN: TR61 0004 6014 0188 8000 0063 01

15. Kayıt Sırasında Askerlik Durum Belgesi Vermem Gerekli mi?

Askerliğinizi yapmış iseniz terhis belgesi, askerliğiniz tecilli ise veya tarafımızdan tecil edilmesini istiyorsanız askerlik durum belgesini vermeniz gereklidir. Aksi halde askerlik işlemleriniz ile ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. 

16. Askerlik Durum Belgesini Nereden Alabilirim, Bunun İçin Belirli Bir Zaman Var mı, Nelere Dikkat Etmem Gerekir?

 Askerlik durum belgesini size en uygun olan askerlik şubesinden alabilirsiniz. Lisans mezuniyetiniz yeni gerçekleşmiş ise geçici mezuniyet belgesi ile askerlik şubesine gitmeniz gereklidir. Aksi halde aldığınız belge geçerli olmayacaktır.

17. Tecilimin Bitmesine Az Kaldı, Bunun İçin Ne Yapabilirim?

Eğer öğrenci halen kayıtlı olduğu programda devam ediyorsa ve tecili bitmişse, uzatılması yönünde talebini öğrenci işlerine bildirir ve ilgili yazı enstitü tarafından ilgili kuruma gönderilir.

18. Yoklama Kaçağı Veya Bakaya Durumunda Tecilimin Yapılması Mümkün Mü?

Yoklama kaçağı veya bakaya durumunuz varsa Askerlik Şubenizle irtibata geçip durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Oradan verilecek olan "Yüksek Lisans veya Doktora yapmasında engel yoktur” veya durumunuz mahkemeye intikal etmiş ise “Kovuşturmaya yer yoktur" şeklindeki belgeleri Enstitümüze ibraz etmeniz halinde tecilinizin yapılması mümkün olacaktır.

19. Askerlik Tecilimin Yapılıp Yapılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Askerlik teciliniz ile ilgili yazı Enstitümüze ulaştığında size e-mail ile bilgi verilecektir. Bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubesini arayarak işlemin takibini yapabilrsiniz.

20. Ders Tekrarı İçin Ücret Ödeyecek Miyim?

Başarısız olunan dersler tekrar alındığında bir (1) ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

21. Bıraktığım Dersin Ücret İadesi Mümkün Mü?

Ders alma / bırakma haftasına kadar aldığınız derslerin ücret iadesi mümkündür. İsterseniz sonraki dönemde alacağınız ders ücretine de sayılabilir. Bu süre geçtikten sonra ücret iadesi mümkün değildir.

22. Başarısızlık Nedeniyle Ders Tekrarlamam Halinde Ne Yapmam Gerekir?

Zorunlu bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak (F) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

Seçimlik bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir. 

Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu (F) notunun yerine geçer, ancak (F) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

23. Almış Olduğum Notuma İtiraz Edebilir miyim? Ne Zamana Kadar Ve Nasıl Başvuruda Bulunmalıyım?

Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde,  "Not İtiraz Formu" nu Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kesinleşir.

24. Mazeretimden Dolayı Sınava Giremedim. Ne Yapabilirim?

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde mazeretlerini belgelemek kaydıyla, dilekçelerini Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim ederek itirazda bulunabilir.  Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren onbeş (15) gün içerisinde mazeret sınavı açılır.

25. Kayıt Dondurma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Kayıt Dondurma işlemi için dilekçeniz ve gerekçelerin beyanı ile Enstitü Öğrenci işlerine başvurunuzu vermeniz gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulu uygun bulduğunda kaydınızı dondurabilirsiniz.

26. Öğrenim Hayatım Boyunca Kaç Defa Kayıt Dondurabilirim?

Kayıt Dondurma talebinde bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki (2) yarıyıl olmak üzere azami dört (4) yarıyıl izin verilebilir.

27. Kayıt Dondurma Ücreti Ödemem Gerekir mi?

Öğrenci kayıt dondurduğu her yarıyıl için bir (1) ders ücreti ödemek zorundadır.

28. Proje Danışmanı ve Program Koordinatörü Kimdir?

Lisansüstü öğrenciliği hakkını kazanan her öğrenciye, bir Akademik Danışman tanıtılır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders dönemi boyunca ders alma ve diğer işlemleri, ilgili Anabilim Dalının Program Koordinatörü tarafından organize edilir.

Program Koordinatörü ve Tez Danışmanı, öğrencinin;

a. Devam ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle

b. Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla

c. Sosyal, kültürel ve diğer problemleri ile ilgilenmek ve yol göstermekle

d. Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla yükümlüdür.

29. Kayıt Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kayıt Silme dilekçesi ve gerekçelerin beyanı ile Enstitü Öğrenci İşlerine başvuru yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Kayıt Silme işlemi gerçekleşir.