1. Çağdaş işletme becerileri ve temel işletmecilik işlevleri, iş araştırmaları ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma
 1. Takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olma
 1. Analitik ve eleştirel düşünebilme
 1. Ticari uygulamaların ve sosyal sorumluluk ve etik davranış biçimlerine sahip olma
 1. İş dünyasında yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma becerisine sahip olma
 1. İşletme ile ilgili konulara metodolojik ve ikincil araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma
 1. Ekonominin bireylere, topluma ve küresel ticaret gelişimine olan etkisini anlama
 1. Sürdürülebilirlik kavramlarını yeni bir çaba yaratımına uygulama
 1. Örgütsel performansla ilgili sosyal davranışın doğasını ve dinamiklerini anlama
 1. İş problemlerini çözmek için gerekli olan matematiksel araçları anlama ve bu problemleri çözmek için ilgili yazılım programlarını kullanma
 1. İş süreçlerini desteklemek ve karar vermek için bilişim teknolojisini uygulama
 1. Örgütlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği bilgisini gösterme