1: Alt seviyede destekliyor (Low-level support)  2: Orta seviyede destekliyor (Mid-level support)  3: Üst seviyede destekliyor (Top level support)                      
Alan Yeterlilikleri (Çıktıları) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Çağdaş işletme becerileri ve temel işletmecilik işlevleri, iş araştırmaları ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1
Takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olma                 2 3    
Analitik ve eleştirel düşünebilme 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2   2
Ticari uygulamaların ve sosyal sorumluluk ve etik davranış biçimlerine sahip olma         1       2 3    
İş dünyasında yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma becerisine sahip olma           1     3 2    
İşletme ile ilgili konulara metodolojik ve ikincil araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1   3
Ekonominin bireylere, topluma ve küresel ticaret gelişimine olan etkisini anlama   2 2 3   2     1     3
Sürdürülebilirlik kavramlarını yeni bir çaba yaratımına uygulama 2 2 2 2   2     2     2
Örgütsel performansla ilgili sosyal davranışın doğasını ve dinamiklerini anlama   2 2 2   2 3   3 3 1  
İş problemlerini çözmek için gerekli olan matematiksel araçları anlama ve bu problemleri çözmek için ilgili yazılım programlarını kullanma 3 3 3 3 3 3     2     3
İş süreçlerini desteklemek ve karar vermek için bilişim teknolojisini uygulama 2     2 2     3       2
Örgütlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği bilgisini gösterme     2 3   2     2     2