0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Seminer Dersi

2

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2

3

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

3

3

3

2

2

3

2

2

2

3

3

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

3

2

1

3

1

1

1

2

1

1

2

Küresel Politik Ekonomi

2

2

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

2

2

3

3

2

3

3

3

2

2

2

3

Avrupa Birliği Dış Politikası

2

3

3

2

2

3

3

2

2

2

2

3

Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

3

Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler

2

3

2

1

3

1

1

1

2

1

1

2

Afrika Politikası'nda İleri Okumalar

3

3

3

2

1

2

2

1

1

2

2

2

Kalkınma Çalışmalarına Giriş

2

2

3

2

2

3

3

3

2

2

2

3

Küresel Etik: Güncel Tartışmalar

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

Küresel Yönetişimde Batılı Güçler

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

Siyaset Sosyolojisi

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

Göç Politikaları

1

1

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Barış ve Güvenlik Çalışmaları

2

3

2

2

3

2

2

1

1

1

3

2

Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

Dış Politika Analizi

2

3

2

3

3

2

3

3

3

1

3

2

Siyasal DüşünceTarihi Okumaları

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Enerji Güvenliği

2

2

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

Türk Dış Politikası

1

3

2

3

2

2

3

3

2

3

3

3

Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Amerika Dış ve Güvenlik Politikası

3

3

2

2

2

2

3

2

3

2

2

3

Siyasal İletişim

1

1

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Uluslararası Mahkemeler

2

2

2

2

2

3

3

32

2

2

2

3