Program günümüzde önemi giderek artan küresel siyaset ve dünya politikasındaki temel sorunlar, aktörler, bu aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler ağının teorik yansımalarına hakim uzmanlık kazanmış uygulayıcılar ve akademisyen adayları yetiştirme amacı taşımaktadır.

Programın bulunduğu bölgede (Antalya ve çevresi) var olan yüksek lisans programlarının tamamı Türkçe olarak açılmıştır. %100 İngilizce bir program olarak açılacak olan bu yüksek lisans programı ile uluslararası alanda doktora programlarına başvurabilecek akademisyen adayları ve uluslararası örgütlerde çalışabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme alanında bir boşluk doldurulacaktır.