Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

HARF NOTU

PUAN

HARF NOTU

PUAN

A+

-

C+

60-64

A

95-100

C

55-59

A-

85-94

C-

50-54

B+

80-84

D+

45-49

B

75-79

D

40-44

B-

65-74

F

0-39

 

* Tasarım dersleriyle ilgili yönetmeliğe UBS  üzerinden ulaşabilirsiniz.