MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 

1.Mimari tasarım kavramları, teorileri, düşünsel, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgileri öğrenip bunları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve tasarıma ilişkin çözüm önerileri geliştirmede kullanır. Çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisine sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

 

2.El çizimleri ile Avrupa Bilgisayar Kullanımı Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ve diğer bilişim teknolojilerini birlikte kullanarak tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilecek bilgiye sahip olur. (Bilgi ve İletişim Yetkinliği)

 

3.Temel tasarım ilkeleri ve mimari prensipleri çerçevesinde, doğal ve yapılı çevreye duyarlı, farklı ölçeklerde mekan (çevre, yapı, bina) tasarlama ve alternatif çözüm üretme yetisine sahiptir. Ayrıca araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. (Bilgi ve Beceriler)

 

4.Avrupa Dil Portöyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dili, kendini ifade edecek ve alanında gerçekleşen gelişmeleri takip edebilecek düzeyde kullanır. (Bilgi ve İletişim Yetkinliği)

 

5.Tasarım sürecinde, bağımsız olarak proje yürütme ya da çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkili iletişim kurma, bilgi ve yetkinlikleri paylaşabilme becerisine sahiptir. (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

 

6.Mimarlık pratiği (prehistorik dönemlerden günümüze) açısından yapı tasarım ve sistemlerini analiz edebilecek bilgi ve kavrayışa sahiptir. (Bilgi)

 

7.Tarihi ve kültürel varlıkları tanıyarak ve bu değerlerin önemini anlayarak, kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlar geliştirebilme becerisine sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

 

8.Tarihi yapı ve çevrelerin mevcut durumunun belgelenmesi sürecinde araştırma, belgeleme ve farklı ölçüm yöntemlerini tanıyarak, çağdaş restorasyon kuramı hakkında ve restorasyon projesi hazırlama konusunda gerekli bilgiye sahiptir. (Bilgi)

 

9.Yapı üretim alanındaki gelişmeler ve teknolojileri takip ederek güncel problemlere sürdürülebilir çözümler üretebilir. (Beceriler)

 

10.Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ile afetlerle ilgili konularda ve toplum gereksinimlerini karşılayan, erişilebilir nitelikte tasarımlar geliştirebilecek bilgiye sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

 

11.Yapı ve çevre tasarımında çağdaş teknolojilerden yararlanabilme, geliştirme ve yenilikçi çözümler üretebilme becerisi kazanır; yapı malzemeleri, teknikleri ve strüktürel davranışları konusunda temel bilgileri, yasa, yönetmelik ve standartları öğrenerek tasarım sürecine dahil eder. (Bilgi ve Beceriler)

 

12.Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularında temel bilgileri edinir. (Bilgi)

 

13.Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, temel, duvar, döşeme, merdiven, çatı gibi yapı elemanlarının türleri, tasarım ve yapım teknikleri konusunda bilgi kazanır ve bu bilgileri projelerinde uygular. (Bilgi ve Beceriler)

 

14.Mesleki pratiğin gerçekleştirilmesi için gerekli proje yönetimi, organizasyon, planlama ve liderlik konularında yetkin olup, alanıyla ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirir ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ya da olmayan kişilere sözlü ve yazılı olarak paylaşır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, işbirlikleri ve projeler üretir. (Sorumluluk Alabilme Yetkinliği, Sosyal Yetkinlik ve Beceriler)

 

15.Yaşam boyu öğrenme bilincine ve mesleki gelişimi için gerekli ihtiyaçları tanımlama ve kendini geliştirme bilincine sahiptir. (Öğrenme Yetkinliği)

 

16.Mesleki etik davranış bilincine sahip olup, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak verilerini toplar. Çevresine ve mesleki sorunlara karşı duyarlıdır, iş sağlığı ve güvenliği gibi profesyonel hizmetleri vermeye yasalar çerçevesinde hakimdir. (Alana Özgü Yetkinlik)