Ön Başvuru Belgesi
Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi
Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi
Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti
Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”
ALES veya YDS puanı gerekmemektedir.
Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi