ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında hukuk fakülteleri için belirlenen TM-3 puan (2020 yılı için ÖSYM tarafından açıklanacak yeni sınav sisteminde kullanılacak ilgili puan) türünden 125.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedirler. 
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Yatay geçiş, dikey geçiş ve diğer esaslarla öğrenci kabulü için tıklayınız