1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Türk liselerine denk bir okulun lise son sınıfında ya da mezunu durumunda bulunanların,

3) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

4) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

5) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

6) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL  (The General Certificate of Education -Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanların,

başvuruları kabul edilecek,

Adaylardan 

1)T.C uyruklu olanların(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

2)K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3)Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4)Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5)T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

başvuruları  kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Tam doldurulmuş başvuru formu 
  • Lise diplomasının onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalı) Başvuru sırasında, orijinalini göstererek onaylatmak da mümkündür. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt sırasında istenecektir.
  • Ulusal yada uluslararası sınav sonucunun bir kopyası
  • Pasaport fotokopisi (Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası)
  • Varsa, son iki sene içerisinde girdiğiniz TOEFL-IBT (100 ve üzeri) yada IELTS (7.5 ve üzeri) sınav sonuç belgenizin kopyası. TOEFL IBT veya IELTS sonuç belgesi sunamayan adayların, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri gerekir.Sınav sonucuna bağlı olarak doğrudan lisans programınıza başlayabilir veya İngilizce dil hazırlık programına yerleştirilebilirsiniz.
  • Son iki yılın not dökümü
  • Mezun olduğu okul idaresinden alınan tavsiye mektubu
  • 1 adet dijital ortamda taratılmış vesikalık fotoğraf