IAED 201 Güz Dönemi Tasarımları

2017-2018 Güz yarıyılında Tasarım Stüdyosu 1 dersinde öğrencilerden, özel bir sanatçı için stüdyo ev tasarlamaları istendi. Dönem başında öğrenciler, sanatçının yaşam ve çalışma tarzı ile karakterine dair kapsamlı bir araştırma yaptılar ve daha sonrasında alana yapılan birkaç ziyaret ve gezi ile alan ve yapı analizini detaylı bir şekilde tamamladılar. Bir sonraki aşamada, araştırma ve analizlere uygun olarak tasarım konseptini şekillendirdiler, öğrenciler geliştirdikleri konsept ışığında tasarım çözümleri geliştirdiler. Öğrencilerden, nihai tasarım önerilerinde sanatçının kişisel ve profesyonel karakterini yansıtmaları beklenmiştir.

Bu projede, Konyaaltı’ndaki Benzin Kafe, sanatçı evi, stüdyosu ve sergi alanının dahil olduğu tek katlı bir yapıya dönüştürülmüştür. Dönem sonunda, öğrenciler jüri önünde proje sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Yürütücüler:

Yrd. Doç.  Dr. Shirin Izadpanah (Co.)
Yrd. Doç.  Dr. Mustafa Küçüktüvek
Arş. Gör. Serpil Fatma Bahçeci
Arş. Gör. Begüm Söyek