İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosu Sayın Therese Hydén Antalya Bilim Üniversitesinde 35. SEPAM Seminerinde konuştu.

35. Sepam Seminerinde İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosu Sayın Therese Hydén "21. Yüzyıl'ın Küresel ve Bölgesel Zorlukları ve İsveç Toplumu" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Türk İsveç ilişkileri, İsveç'in önce çıkan buluşları ve 21. Yüzyılda önemli bir start up merkezi olmasına değinen Hydén, göç konusuyla ilgili güncel sorunlardan da bahsetmiştir. Öğrencilerin sorularıyla renklenen oturum, konuşmanın ardından düzenlenen İsveç'te Yüksek Lisans Programlarına ilişkin bir seminerle sona ermiştir.