Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisinin yeni bir dış politika tekniği olarak tanımlanması şu şekilde ifade edilebilir; Hükümetin uluslararası çevre içindeki geleneksel diplomatik kanallarına ilaveten, yürütme organının ulusal menfaatlerini kolaylaştırmak için bireyler, gruplar ve şirketler kullanarak hedef topluluklarda ve karar mercileri arasında kamuoyu etkilenebilir. Bu nedenle, kamusal diplomasi, diğer ülkelerin politika yapıcılarının fikirlerini, kararlarını ve tercihlerini etkilemekle ilgilidir.
Kamu diplomasisi çalışmalarının üç aşaması vardır; Kısa, orta ve uzun vadeler. Ayrıca kamu diplomasisi gibi bazı araçlar kullanılmaktadır; Kültürel, eğitsel, ekonomik ve sosyal, teknolojik, askeri ve dini aletler. Kamu diplomasisinin ana hedefi karar vericiler üzerinde yoğunlaşırken, karar verme süreci dikkatle incelenecektir.

2011 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görev yapan Dr. Karadağ Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atılım Üniversitelerinde Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. TÜBİTAK bursu ile ABD’nde Florida Üniversitesi’nde ve Coventry Üniversitesi bursu ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Stellenbosch Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Lübnan, NATO’nun Kosova ve Afganistan’daki çok uluslu merkez karargâhlarında görev almıştır. 2016 yılında yayımlanan “Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi” isimli kitabı ve çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çalışma alanları arasında yumuşak güç, kamu diplomasisi, güvenlik ve barışı koruma harekâtları yer almaktadır.