Sevgili Öğrenciler,

Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nın kuruluş amacı ve hedefi, temel hukuk bilgisine sahip adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı nitelikli mezunların hukuk fakültesi lisans bölümlerine geçişlerini etkin şekilde sağlamaktır.

Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Adalet Programı kapsamındaki eğitim-öğretim müfredatı çerçevesinde, öğrencilere medeni hukukun dalları, medeni usul hukuku, ceza hukukunun dalları, idare hukuku gibi özel hukuk ve kamu hukukunun çeşitli alanlarında ve ayrıca programın amacına uygun, profesyonel yaşama yönelik UYAP sistemi, klavye kullanımı gibi zorunlu dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin, programın yapısına uygun, güncel gelişmeler doğrultusunda hazırlanan seçmeli ders havuzundan her dönem belirlenen sayıda derslere kayıt olması beklenmektedir. Programımız, üniversitemiz içerisinde hali hazırda eğitim-öğretim veren Hukuk Fakültesi ile etkileşim ve dayanışma halinde faaliyet göstermekte olup uygun düştüğü ölçüde dersler, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ve ayrıca uygulama hakkında bilgi sahibi profesyoneller tarafından verilecektir.