Department of Political Science and International Relations

List of Academic Publications

 

2024

Aydemir, N. and Mügge, L. (2024). Political Participation and Representation of Dutch Citizens with Roots in Turkey. In A. Arıkılıç, and B. Şenay (Eds.), Routledge Handbook of Turkey's Diasporas. Routledge. 

Cakmakli, D. and Cenker-Ozek, C.I.  (2024) Substantiating EU citizenship: An unintended route to anti-establishment support, Journal of Contemporary European Studies. https://doi.org/10.1080/14782804.2024.2311199

 

2023


Aydemir, N. (2023). Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Göç. In G. Kaya (Eds.), Cumhuriyetin Göçlerle Dolu 100 Yılı (ss. 333-339). İzmir: Cem Yayınevi.

Aydemir, N. and Vermeulen, F. (2023). Political preferences across a transnational space: interviews with dual citizens of the Netherlands and Turkey. European Political Science22(1), 159-174. 

 

Çakmaklı, D. (2023). Vatandaşlığın Dönüşümü: Türkiye’de Farklı Vatandaşlık Normlarına Eğilimler.  Akdeniz İİBF Dergisi 23(1): 111-122.

 

Halistoprak, B. H. (2023). Türkiye’de Dış Politika Analizi Çalışmaları. In A. Ergun, Ç. Üstün and S. Akgül-Açıkmeşe (Eds.). Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Alt Alanlar ve Bölgesel Odakları (pp. 83-116). İmge Press.

 

Halistoprak, B. T., Özdamar, Ö. and Young, M. (2023). Do Campaign Speeches Predict Foreign Policy? An Operational Code and Leadership Trait Analysis of Donald Trump’s MENA Policies. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 20(80), 73-91.

 

Kars, H. and Çakmaklı, D. (2023). Macaristan’da Popülist Söylem: Türk Göçmenlerin Deneyimleri. Alternatif Politika, 15(1): 80-109.

 

Korkmaz, D. (2023). Turk Dis Politikasi’nda “Merkez Ulke” Kavrami ve Enerji Politikasi Iliskisi: Turk Akim Boru Hatti Ornegi. Akdeniz IIBF Dergisi, 23(2), 185-199.

 

Turan, G. (2023). Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ve Yönetimsellik. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 11.Özel Sayı, 94-118.

 

Turan, G. (2023). Afganistan Savaşı’nda Avustralya Özel Kuvvetlerinin Savaş Suçları ve Agamben’in İstisna Durumu. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi.


2022

Aydemir, N. (2022). Framing Syrian refugees in Turkish politics: a qualitative analysis on party group speeches. Territory, Politics, Governance, 1-19.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.2012247

Halistoprak, B.T. (2022). Barış İnşası. In B. Baysal (Ed.), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik (pp. 187-198). Bilgi University Press.

Turan, G. (2022). Uluslararası Hukuk Perspektifinden Güvenlik. In B. Baysal (Ed.), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik (pp. 129-140).

Uyar, M., & Güvenç, S. (2022). A tale of two military missions: The Germans in the Ottoman Empire and the Americans in the Republic of Turkey. War & Society, 1-22. https://doi.org/10.1080/07292473.2022.2046344

Uyar, M. (2022). Official and Individual Lenses of the Remembrance of the First World War: Turkish Official Military Histories and Personal War Narratives” in (ed) Hans-Lukas Kieser, Pearl Nunn and Thomas Schmutz, Remembering the Great War in the Middle East, (London: I.B. Tauris).

https://www.bloomsburycollections.com/book/remembering-the-great-war-in-the-middle-east-from-turkey-and-armenia-to-australia-and-new-zealand/

2021

Aydemir, N. (2021). Representations of ‘Other’ Immigrants in the Agendas of Politicians of Immigrant Background: A Content Analysis on the Case of the Netherlands. Akdeniz İİBF Dergisi, 21(1), 86-94. https://doi.org/10.25294/auiibfd.794582

Aydemir, N., & Vliegenthart, R. (2021). Tracing roots of group representation among MPs with immigrant backgrounds: A content analysis on parliamentary questions in the Netherlands. Ethnicities.  https://doi.org/10.1177/14687968211005187

Çakmaklı D. (2021). The City and The Citizen: Breaking Down Barriers to Active Citizenship. Alternatif Politika, 13(1), 1-28. https://alternatifpolitika.com/site/cilt/13/sayi/1/1-Didem-Cakmakli-City-and-Active-Citizenship.pdf

Cenker‐Özek, C. I., Çakmaklı, D., & Karakoç, E. (2021). Rights and responsibilities: Citizenship norms and protest activity in a cross‐country analysis. Social Science Quarterly, 102(4), 1394-1407. https://doi.org/10.1111/ssqu.13041

Erickson, E. J. (2021). Ottoman Campaigns in the First World War. Journal of Military and Strategic Studies, 20(2), 9-36. https://jmss.org/article/view/72093

Turan, G. (2021). Safe Area Theory and Practice: Security for Civilians or Creating New States of Exception during Humanitarian Crises? . The Turkish Yearbook of International Relations , 52 , 37-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tyir/issue/67361/1004027

Güvenç, S., & Uyar, M. (2021). Lost in translation or transformation? The impact of American aid on the Turkish military, 1947-60. https://doi.org/10.1080/14682745.2020.1866551

Halistoprak, B. T. (2021). "Knowledge production and its politicization within International Relations and Peace Studies". In Knowledge for Peace. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi:  https://doi.org/10.4337/9781789905359.00009

Halistoprak, B. T. (2021). ECOWAS interventions in West Africa and macro-level leadership. Routledge Handbook of Conflict Response and Leadership in Africa. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Conflict-Response-and-Leadership-in-Africa/Ozerdem-Akgul-Acikmese-Liebenberg/p/book/9780367332228

Kasapsaraçoğlu, İ.M. (2021).  Amerikan Belgelerinde Türkiye'nin İç Politikası: Ecevit ve Demirel Hükümetleri Dönemi (1974-1980). Gazi Akademik Bakış, 28(14), 21-42 https://dergipark.org.tr/en/pub/gav/issue/62713/948853

Kasapsaraçoğlu, M. (2021). Anavatan Partisi (ANAP) İktidarında Dış Politika ve Muhalefet: Ortadoğu Örneği (1983-1991).   

Kasapsaraçoğlu, M. (2021). Glocal Reflections of the Middle East Command (MEC) Project on the Regional Cold War. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 1-20. https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888602

Kasapsaraçoğlu, M. (2021). Siyasi Gerginlikten Ekonomik İşbirliğine: Soğuk Savaş Döneminde Türk-Rus İlişkileri (1945-1991) Türkiye-Rusya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını Nobel Akademik Yayıncılık https://www.nobelyayin.com/turkiye-rusya-iliskileri-dunu-bugunu-ve-yarini_17409.html

Korkmaz D. (2021), Turkey and the EU in an Energy Security Society. Palgrave Macmillan,  https://doi.org/10.1007/978-3-030-45774-7_5   

Oğuzlu, T. (2021). Biden Amerikası ve Avrupa. Europolitika, 5(6), 7-10. http://www.europolitika.com/biden-amerikasi-ve-avrupa/

Oğuzlu, T. (2021). NATO’s Transformation into a Global Actor in the Age of Great Power Politics. Perceptions: Journal of International Affairs, 26(1), 2-28. Oğuzlu, T. (2021). NATO’s Transformation into a Global Actor in the Age of Great Power Politics . PERCEPTIONS: Journal of International Affairs , 26 (1) , 2-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/perception/issue/64385/977876

Uyar, M. (2021). Official and Individual Lenses of the Remembrence of the First World War: Turkish Official Military Histories and Personal War Narratives . In H.-L. Kieser & T. Schmutz (Eds.), Remembering the Great War in the Middle East: From Turkey and Armenia to Australia and New Zealand (pp. 103–116). Bloomsbury Publishing. https://www.bloomsbury.com/uk/remembering-the-great-war-in-the-middle-east-9781788313773/

Turan, G. (2021). Hegemonya. In B. Sarı & İ. E. Sula (Eds.), Kuramsal Perspektiften Temel ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI. ,Nobel Akademik Yayıncılık. https://www.nobelyayin.com/kuramsal-perspektiften-temel-uluslararasi-iliskiler-kavramlari-17615.html

Uyar, M. (2021). The Ottoman Officer Corps and the Crimean War. In The Routledge Handbook of the Crimean War (pp. 212-222). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429265983-17/ottoman-officer-corps-crimean-war-mesut-uyar

Uyar, M. (2021). The Ottoman Army and the First World War. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003033967

Uyar, M. (Ed.). (2021). Savaş Çalışmaları El Kitabı. Kronik Kitap. https://kronikkitap.com/kitap/savas-calismalari-el-kitabi/

2020

Aktaş, H., Oğuzlu, T., & Daban, C. (2020). Küresel dünyada jeopolitik sorunlar işgal, ilhak ve çatışmalar.

Aydemir, N. (2020).  Bir Güvenlik Meselesi olarak Göç? Türkiye Örneği Üzerinde Bir Değerlendirme (Security as an I ue of Security? An Analysis in the Case of Türkiye)  in Citak, E. and S. Kiraz  (Eds) Uluslararası Güvenlik: Gelenekselden Güncele Bir Güvenlik Analizi pp. 381-402. Orion Pre : Ankara.

Erickson, E. J. (2020). A global history of relocation in counterinsurgency warfare. London: Bloomsbury Academic.

Erickson, E. J. (2020). Decisive Battles of the Asia Minor Campaign 1921-1922. Salvation and Catastrophe: The Greek-Turkish War, 1919–1922, 173.

Erickson, E. J., & Uyar, M. (2020). Phase Line Attila: The Amphibious Campaign for Cyprus, 1974. Marine Corps University Pre .

Kasapsaraçoğlu, İ. M. (2020). The outsider inside: Türkiye and the domino effect of Arab Nationalism in 1958.

Kasapsaraçoğlu, M. (2020). Reflections Of Türkiye's Middle East Policy On The Pre  In The 1950s. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi22(3), 1091-1107.

Kasapsaraçoğlu, M. (2020). Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Yapılan Askeri Darbeler ve Amerika. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi19(3), 1342-1356.

Kasapsaraçoğlu, M. (2020). Türkiye’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomi Politiği: DP (1950-1960) ve ANAP (1983-1991) Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. History Studies (13094688)12(2).

Oğuzlu, H. T. (2020). Turkish foreign policy in a changing world order. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 9, 127-139.

Oğuzlu, T. (2020). Batı Sonrası Uluslararası Düzen ve Türkiye: Rusya Bir İlham Kaynağı mı? In 1360764181 995680904 Ü Özdağ & 1360764182 995680904 Y. Ongun (Eds.), Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti (pp. 282-313). İstanbul: Destek Yayınları.

Oğuzlu, T. (2020). Küresel Salgın Sonrası Küresel Eko-Politik Dönüşüm. In M. Şeker, A. Özer, & 1360330390 995394138 C. Korkut (Eds.), Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği (pp. 437-449). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.

Oğuzlu, T. (2020). Modern Theoretical Development of Geopolitics and Strategic Studies. In E. Akdemir (Ed.), Geopolitics and Strategy (pp. 24-42). Eskişehir.

Oğuzlu, T. (2020). The political economic transformation in the post-pandemic era. In C. Korkut, A. Özer (Eds.), Reflections on the Pandemic in the Future of the World (pp. 425-440). Ankara. Orion

Oğuzlu, T. (2020). Türk Dış Politikası ve Orta Doğu. In 1360754801 995674714 H. Acar (Ed.), Türk Dış Politikası (pp. 581-594). Ankara: Nobel Yayınları.

Oğuzlu, T. (2020). Türkiye’nin Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Psikolojik Unsurlar. In Ş Kantacı (Ed.), Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası1923-2000 (pp. 163-190). Ankara: Nobel Yayınları.

Turan, G. (2020).İç Savaşlar ve İç Çatışmalar. In E. Çıtak & S. Kiraz (Eds.), Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Savaş ve Barış (pp. 131-158). Ankara: Orion.

Turan, G. (2020).Yeni Savaşlar: Yeni bir Tehdit Mi? Yoksa Savaş Cephesinde Değişen Bir Şey Yok Mu?. In E. Çıtak & S. Kiraz (Eds.), Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Savaş ve Barış (pp. 107-130). Ankara: Orion.

Uyar, M. (2020). Against All Odds: Turkish Amphibious Operation in Cyprus (20-23 July 1974). In T. Heck & B. A. Friedman (Authors), On contested shores: The evolving role of amphibious operations in the history of warfare (pp. 290-319). Quantico, VA: Marine Corps University Pre .

Uyar, M. (2020). Birinci Dünya Savaşı’nda Kudüs. In M. Akgün (Ed.), Tarih ile Mit Arasında Kudüs (pp. 91-120). İstanbul: Kopernik Kitap.

Uyar, M. (2020). Dünya Askeri Tarihi. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

Uyar, M. (2020). The Ottoman Artillery On Gallipoli, 1915. In W. Westerman (Ed.), Firepower: Le ons From the Great War (pp. 11-124). Sydney: Australian Army History Unit Campaign Series.

2019

Cenker-Özek, C. I. (2019). Discu ion networks in Türkiye a social capital approach to informal social relations. Southeast European and Black Sea Studies19(3), 409-430.

Erickson E. J. (2019). Practicing Operational Art in Countering Insurgency. Military Review (On-Line Exclusive Edition), Army University Pre .

Erickson, E. J. (2019). Çanakkale Savaşı, Ateş Altında Komuta. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Erickson, E. J. (2019). The Armenian Lost Cause and the Interpreted History of the American Civil War. Journal of Muslim Minority Affairs39(1), 118-124.

Erickson, E. J. (Ed.). (2019). A Global History of Relocation in Counterinsurgency Warfare. Bloomsbury Publishing.

Halistoprak, B. T. (2019). Türk Dış Politikasındaki Afrika Açılımı'nın Rol Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. In T. Oğuzlu (Ed.), Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar (pp. 281-306). Nobel.

Kasapsaraçoğlu, M. (2019). Definition of Türkiye’s National Interests in the Early Cold War Era: Divergence and Convergence between DP and RPP in the 1950s. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi74(4), 1353-1375.

Korkmaz, D. (2019). Türk dış politikası ve enerji güvenliği. In T. Oğuzlu (Ed.), Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları.

Korkmaz, D. (2019). Türkiye-AB enerji ilişkileri: enerji güvenliği ve bütünleşme.

Mügge, L., Kranendonk, M., Vermeulen, F., & Aydemir, N. (2019). Migrant votes ‘here’and ‘there’: Transnational electoral behavior of Turks in the Netherlands. Migration Studies.

Oğuzlu, T. (2019). Conceptualizing Global and Regional Leadership in International Politics. In  S. Acikmese, A. Ozerdem, & I. Lienberg (Eds.), Conflict Response and Leadership in Africa. Routlege.

Oğuzlu, T. (2019). Türkiye and the West: Geopolitical Shifts in the AK Party Era. In E. Erşen & S. Köstem (Authors), Türkiye's pivot to Eurasia: Geopolitics and foreign policy in a changing world order (pp. 15-30). Abingdon, Oxon: Routledge.

Oğuzlu, T. (2019). Türkiye's adjustment to the emerging post-western international order: The Ru ian connection. The Journal of Diplomatic Research, 1, 30-44.

Oğuzlu, T., & Çiçekçi, C. (2019). Küresel ve bölgesel güçlerin Ortadoğu politikaları Arap baharı ve sonrası.

Oğuzlu, T., & Ongun, Y. (2019). Türk dış politikasında güncel sorunlar ve teorik uygulamalar.

Özek, İ. C. C. (2019).  Sizce, İnsanların Çoğuna Güvenilir Mi?  Türkiye’de Genelleştirilmiş Güven Üzerine Ampirik Bir Analiz. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi18(1), 291-310.

Turan, G. (2019). Eleştirel Teori ve Türk Dış Politikası: Alternatif Güç, Çıkar, Güvenlik ve Kimlik Tanımlamaları Ne Kadar Mümkün. In T. Oğuzlu & Y. Ongun (Eds.), Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar (pp. 97-127). Ankara: Nobel Yayınları.

Turan, G. (2019). Katyn: politics of the dead pows at a dead end?. Uluslararasi Suçlar ve Tarih, (20).

Turan, G. (2019). Postyapısalcılıkta Savaş ve Barış. In E. Çıtak & S. Kiraz (Eds.), Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Savaş ve Barış (pp. 223-253). Ankara: Orion.

Uyar, M. (2019). Observing and writing wars: Selected works of a soldier-scholar. Istanbul: The Isis Pre .

2018

Aydemir, N., & Vliegenthart, R. (2018). Public Discourse On Minorities: How Discursive Opportunities Shape Representative Patterns In The Netherlands And The UK. Nationalities Papers46(2), 237-251.

Cenker-Özek, C. İ. (2018). 1990’lardan Günümüze Türkiye’de Sosyal Sermaye Ve Sivil Toplum: Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma. Akdeniz İİBF Dergisi18(2018 Özel  sı), 44-77.

Halistoprak, B. T. (2018).  Historical Evolution Of Diplomacy: Transition To Permanent . (Ed.) Erhan Akdemir: Anadolu University Pre .

Halistoprak, B. T. (2018).  Practice Of Diplomacy: Negotiation, Mediation And Diplomatic Agreement. (Ed.) Erhan Akdemir: Anadolu University Pre

Halistoprak, B. T. (2018). Diplomacy in the 'Old World': From Ancient Times to Renai ance. In Diplomacy (pp. 63–84). e ay, Anadolu Üniversitesi Pre .

Korkmaz, D. (2018). Is The EU A Great Power? The Case Of Natural Gas. In Policy Design In The European Union (Pp. 217-251). Palgrave Macmillan, Cham.

Oğuzlu, T. (2018).  Diplomacy Of Turkish Republic  In Diplomacy, Eskisehir: Anadolu University Pre , 2018, Pp. 134-154.

Oğuzlu, T. (2018).  Diplomacy Practices Of Global Powers,  In Diplomacy, Eskisehir: Anadolu University Pre , 2018, Pp. 156-179.

Oğuzlu, T. (2018).  Factors Determining Foreign Policy,  In Foreign Policy Analysis, Eskisehir: Anadolu University Pre , 2018, Pp. 76-98.

Oğuzlu, T. (2018).  Foreign Policy Preferences Of States , In Foreign Policy Analysis, Eskisehir: Anadolu University Pre , 2018, Pp. 122-144.

 Oğuzlu, T. (2018).İşbirlikleri de İttifaklar da Tematik  Derin Ekonomi, Nisan 2018,  .9.

Uyar, M. (2018). Birinci Dünya Savaşında Hicaz Cephesi Ve Medine Savunması.

Uyar, M. (2018). Çeçenistan: Siyasi Ve Askerî Kısırdöngü. Güvenlik Stratejileri Dergisi14(28), 275-317.

Uyar, M. (2018). The Circa ian: A Life Of Eşref Bey, Late Ottoman Insurgent And Special Agent: Fortna, Benjamin C. Oxford: Oxford University Pre  256 Pp., $34.95 ISBN 978–0190492441 Publication Date: December 2016.

2017

Aydemir, N., & Keskin, G. (2017). Ab-Türkiye İlişkilerinde Göç: İlerleme Raporlari Üzerine İçerik İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi22(Göç Özel  sı), 1457-1472.

Çakmaklı, D. (2017). Rights And Obligations In Civil Society Organizations: Learning Active Citizenship In TürkiyeSoutheast European And Black Sea Studies17(1), 113-127.

Cenker-Özek, C. I. (2017). Civic Space In Türkiye: A Social Capital Approach To Civil Society. Turkish Studies18(4), 688-709.

Cenker-Özek, C. I. (2017). How Do Our Relations In Everyday Life Influence Our Trust In Strangers? Theory And Evidence From Twenty-Seven Democracies. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1(1), 66-83.

Colantoni, L., Korkmaz, D., Sartori, N., Schröder, M., Sever, S. D., & Yilmaz, S. (2017). Energy And Climate Strategies, Interests And Priorities Of The Eu And TürkiyeFeuture Online Paper2.

Oğuzlu T. (2017).  Yeni Dünya Düzeni Ve Türk Dış Politikası  In Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz? Der. Ümit Özdağ Ve Yelda Demirağ, Ankara: Kripto Yayınları, 2017,  . 91-110.

Özek, I. C. C., & Cerem, I. (2017). Antalya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarinin Karşilaştirmali Bir Analizi1. Suleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences22(4).

Rumelili, B., & Çakmaklı, D. (2017). Civic Participation And Citizenship In Türkiye  A Comparative Study Of Five Cities. South European Society And Politics22(3), 365-384.

Turan, Gozde. "The Identity Of ‘The Other’ For Sexual Violence Victims: Is There Anything New In Sexual Violence Prosecutions Before The International Criminal Court?." Journal Of Gender Studies 26.6 (2017): 662-674.

Uyar, M. (2017). Osmanlı Askeri Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

2016

Aydemir, N., & Vliegenthart, R. (2016). ‘Minority Representatives’ In The Netherlands: Supporting, Silencing Or Suppre ing?. Parliamentary Affairs69(1), 73-92.

Çakmaklı, D. (2016). Transforming Citizenship In Türkiye: Learning Active Citizenship In Civil Society Organizations (Doctoral Di ertation, Koç University).

Korkmaz Temel, D. (2016). Türkiye's Energy Security Vis-À-Vis Integration With The EU: A Narrative Policy Analysis From The English School Perspective.

Oğuzlu T. (2016).  Turkish Foreign Policy At The Nexus Of Changing International And Regional Dynamics , Turkish Studies, Vol. 17, No. 1, 2016, Pp. 58-67.

Özek, C. İ. C. Türkiye’de Vatandaşların Çevre Algıları: Sorunlar, Engeller Ve Fırsatlar. Çukurova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi20(2), 149-166.

Turan, Gozde. "‘Responsibility To Prosecute’in An Age Of Global Governmentality: The International Criminal Court." Cooperation And Conflict 51.1 (2016): 20-37.

Turan, G. (2016). Manhood Deprived And (Re) Constructed During Conflicts And International Prosecutions: The Curious Case Of The Prosecutor V. Uhuru Muigai Kenyatta Et Al. Feminist Legal Studies 24.1: 29-47.

Uyar, M. (2016). Remembering The Gallipoli Campaign: Turkish Official Military Historiography, War Memorials And Contested Ground. First World War Studies7(2), 165-191.

Uyar, M., & Güvenç, S. (2016). One Battle And Two Accounts: The Turkish Brigade At Kunu-Ri In November 1950.

2015

Çakmaklı, D. (2015). Active Citizenship In Türkiye: Learning Citizenship In Civil Society Organizations. Citizenship Studies19(3-4), 421-435.

Çavuş, N. A. (2015). Migrant Representation Within British And Dutch Political Systems (Doctoral Di ertation, Bilkent University).

Halistoprak, B. T. (2015). The Role Of Regional Organizations In Humanitarian Intervention: The Case Of Liberia Peacebuilding Operation And ECOWAS Intervention. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi16(35), 1-22.

Kasapsaraçoğlu, İ. M. (2015). Oil Pipeline Projects Through Türkiye During The Suez Canal Crisis In 1956.

Kasapsaraçoğlu, İ. M. (2015). Türkiye In The UK Annual Reports 1950-1960.

Kasapsaraçoğlu, M. (2015). Harmonization Of Türkiye's Political, Economic, And Military Interests In The 1950s: Reflections On Türkiye's Middle East Policy. Turkish Studies16(3), 332-348.

Kranendonk, M., Vermeulen, F., & Aydemir, N. (2015). Turkse Parlementsverkiezingen 2015 In Nederland. IMES Report Series.

Oğuzlu T. (2015).  Güvenlik Kültürü Ve Türk Dış Politikası , Bilig,  . 72, Kış 2015,  . 1-24.

Oğuzlu T. (2015). Kubicek, Paul;  Parlar Dal, Emel And Tarık Oğuzlu. 2015. Türkiye’s Rise As An Emerging Power. London And New York: Routledge

 Oğuzlu, T. (2015). İran Nükleer Anlaşması ve Bölgesel Etkileri  Ortadoğu Analiz, Eylül-Ekim 2015,   7(70)   32-35.

Özek, C. I. C. (2015).Türkiye’de Kişilerarasi Güven: Ampirik Bir Analiz. In 1st International Congre  On Applied Sciences: Social Capital  Oct 23-24, 2015–Konya/Türkiye 1. Uluslararasi Uygulamali Bilimler Kongresi: Sosyal Sermaye  23-24 Ekim 2015–Konya/Türkiye (P. 408).

Uyar, M. (2015). Cro  And Crescent In The Balkans: The Ottoman Conquest Of South Eastern Europe (14th-15th Centuries). Tarih Kritik Dergisi1(1), 9-12.

Uyar, M. (2015). Ottoman Strategy And War Aims During The First World War. In H. Afflerbach (Ed.), The Purpose Of The First World War (Pp. 163-186). Berlin, München, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Uyar, M. (2015). Shadow Of Sultan's Realm. Tarih Kritik Dergisi;   2,   2 (2016): Tarih Kritik Dergisi.

Uyar, M. (2015). The Ottoman Empire And The Early Modern World. Agora50(4), 22-28.

Uyar, M. (2015). The Ottoman Defence Against The ANZAC Landing-25 April 1915 (Vol. 16). Simon And Schuster.

2014

Aalto, P., & Korkmaz Temel, D. (2014). E uropean Energy Security: Natural Gas and the Integration Proce . JCMS: Journal of Common Market Studies52(4), 758-774.

Oğuzlu T. (2014).  Liberalism  in Uluslararası İlişkilere Giriş Tarih, Teori, Kavram ve Konular, eds. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 2014,  . 97-109.

Oğuzlu T. (2014).  Türk Dış Politikasında Filistin Sorunu  in Araftaki Filistin, eds. Süleyman Seydi ve Can Deveci, Ankara: Maya Akademi Yayınları, 2014,  . 431-460.

Oğuzlu T. (2014).  Türk İç ve Dış Siyasetinde Devrimsel Yıllar: 2002-2012  in İç ve Dış Gelişmelerle Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1946-2012, eds. Tuba Ünlü Bilgiç and Cihat Göktepe, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2014,  . 341-372.

Oğuzlu T. (2014).  Uluslararası Siyasal Teori  in Uluslararası İlişkiler Teorileri, ed. Ramazan Gözen, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014,  . 189-216.

Oğuzlu T. (2014). Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası Antalya: Antalya Bilim Üniversitesi Yayınları

Oğuzlu T. (2014). With Alexis Habiyaremye,  Engagement with Afrika: Making Sense of Türkiyes approach in the context of Growing East-West Rivalry , Uluslararası İlişkiler, Vol. 11, No. 41, Spring 2014,  . 65-85.

Özdamar, Ö., Halistoprak, B. T., & Sula, İ. E. (2014). From good neighbor to model: Türkiye's changing roles in the Middle East in the aftermath of the Arab Spring. Uluslararası İlişkiler Dergisi11(42), 93-113.

Turan, Gozde. "Resistance in the Age of Austerity: Nationalism, the Failure of the Left and the Return of God." (2014): 370-371.

Uyar, M. (2014). The Ottoman mobilization of manpower in the First World War: between voluntarism and resistance.

2013

Oğuzlu T. (2013).  Making Sense of Türkiye's Rising Power Status: What does Türkiye’s approach within NATO Tell us?  Turkish Studies, Vol. 14, No. 4, 2013, pp. 774-796.

Oğuzlu T. (2013).  NATO Ortaklıkları ve Türkiye, Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği Girişimi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Oğuzlu T. (2013).  Testing the strength of Turkish-American strategic relationship through NATO: Convergence or divergence within the Alliance?  The Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 15, No. 2, 2013, pp. 207-222.

Oğuzlu T. (2013).  Türkiye and NATO  Adam Akademi,   3,   1, Haziran 2013, pp. 1-10.

Oğuzlu T. (2013). Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatlar. Antalya: Antalya Bilim Üniversitesi Yayınları

Oğuzlu T. (2013). With Emel Parlar Dal,  Decoding Türkiye’s Rise: An Introduction,  Turkish Studies, Vol. 14, No. 4, 2013, pp. 617-636.

Oğuzlu T. (2013). With Isil Cerem Cenker Ozek,  Beyond the Institutional Logics: International Level Systemic Analysis of EU-Türkiye Relations,  Turkish Studies, Vol. 14, No. 4, 2013, pp. 688-708.

 Oğuzlu, T. (2013).  Türkiye on the eve and in the Wake of the Arab Spring  Ortadoğu Analiz, Ekim 2013,   5(58),  . 58-64.

Oğuzlu, T. (2013). The Gezi Park protests and its impact on Türkiye's soft power abroad  Ortadoğu Analiz, Temmuz 2013,   5(55),  . 10-15.

 Oğuzlu, T. (2013).Realism versus Liberalism in Turkish Foreign Policy: What does the Arab Spring Herald? , Ağustos 2013, Ortadoğu Analiz,   5(56),  39-51.

Özek, C. I. C., & Oğuzlu, T. (2013). Beyond the Institutional Logics: International Level Systemic Analysis of EU–Turkish Relations. Turkish Studies14(4), 688-708.

Uyar, M. (2013). Ottoman Arab Officers between Nationalism and Loyalty during the First World War. War in History20(4), 526-544.

2012

Aalto, P., & Korkmaz Temel, D. (2012). Towards a wider European energy security society: From vulnerability and viability to sustainability. In Global and Regional Problems: Towards Interdisciplinary Study (Vol. 14, pp. 79-104). Ashgate Farnham.

Aydın, A., & Cenker, C. I. (2012). Public confidence in government: empirical implications from a developing democracy. International Political Science Review33(2), 230-250.

Oğuzlu T. (2012).  İnşacı Yaklaşım ve Dış Politika  in Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Tük Dış Politikası Örneği, Eds. Ertan Efegil ve Mehmet Seyfettin Erol, Ankara: Barış Kitabevi, Ekim 2012, s. 21-51.

Oğuzlu T. (2012).  NATO ve Türkiye: Dönüşen İttifakın Sorgulayan Üyesi  Uluslararası İlişkiler,   9,   34, Yaz 2012, s. 99-124.

Oğuzlu T. (2012).  Türkiye and the European Union: Europeanization without membership,  Turkish Studies, Special i ue, Vol. 13, No.2, 2012, 229-243.

Oğuzlu T. (2012).  Türkiye's Eroding Commitment to NATO: From Identity to Interests , Washington Quarterly, Vol. 35, No. 3, Summer 2012, pp. 153-164.

Oğuzlu T. (2012).  Ulusal Güvenlik ve Dış Politika İlişkisi: Klasik Stratejik Düşünce Okulu, Eleştirel Güvenlik Anlayışı ve Türk Dış Politikası  in Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi   I, eds. Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Ankara: Nobel Yayıncılık, Nisan 2012,  . 315-334.

Oğuzlu T. (2012).  Uluslararası Sistemin Yapısı ve Dış Politika  in Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi   I, eds. Ertan Efegil ve Rıdvan Kalayci, Ankara: Nobel Yayıncılık, Nisan 2012,  . 203-224.

Oğuzlu T. (2012). ABD’nin Transatlantik Politikası  in Amerikan Dış Politikası, ed. Ramazan Gözen, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 133-162. 

Oğuzlu T. (2012). Book review, ‘Panayotis Tsakonas, The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations Grasping Greece’s Socialization Strategy, New York: Palgrave Macmillan, 2010’ Journal of Southeast European and Black Sea Studies, No 4, 2012, 593-595.

Oğuzlu, T. (2012).   Komşularla Sıfır Sorun Politikası ve Arap Baharı: Tıkanmışlık Durumunun Bir Analizi , Ortadoğu Analiz, Haziran 2012,   4(42)  . 46-54.

Oğuzlu, T. (2012).   Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Kavramsal Bir Analiz , Ortadoğu Analiz, Haziran 2012,   4(42),  . 8-17.

Oğuzlu, T. (2012).   Türkiye ve Arap Baharı: Türk Dış Politikasında Liberal, İddialı ve Batılı Eksenin Yükselişi,  Akademik Orta Doğu,   6(2) , 2012,  . 41-60.

Oğuzlu, T. (2012).   Türkiye’nin NATO’ya karşı değişen bakış açısını anlamak ve açıklamak , Ortadoğu Analiz,   4(40) Nisan 2012,  . 58-67.

 Oğuzlu, T. (2012).  ABD Sonrası Irak ve Türkiye,  Ortadoğu Analiz,   4(37) , 26-38.

 Oğuzlu, T. (2012).  Arap Baharı ve Türk Dış Politikasında Çıkarlar-Değerler İlişkisi , Ortadoğu Analiz,   4(2), Şubat 2012,  .8-17.

 Oğuzlu, T. (2012).  NATO’nun Dönüşümü ve Geleceği , Ortadoğu Analiz,   4(40), Nisan 2012,  . 8-18.

 Oğuzlu, T. (2012).  Türk Dış Politikasında Ortadoğu’nun Dayanılmaz Ağırlığı  Ortadoğu Analiz, Eylül 2012,   4(45),  . 44-52.

Oğuzlu, T. (2012).  Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Arap Baharının Etkisi  Ortadoğu Analiz, Aralık 2012,   4(48)  . 20-29.

Turan, Gözde. "Insurrection and Intervention: The Two Faces of Sovereignty." Uluslararası Hukuk ve Politika 32 (2012): 174-177.

Uyar, M. (2012). Osmanlı Askeri Rönesansı: Balkan Bozgunu ile Yüzleşmek. Türkiye Günlüğü110, 65-74.