GMS 1001 Gastronominin Temelleri - Basics of Gastronomy

TRM 1001 Turizme Giriş - Introduction to Tourism

GMS 1002 Mutfak Uygulamalarına Giriş- Introduction to Kitchen Applications

GMS 1003 Gıda Bilimi - Food Science

GMS 1004 Beslenme - Nutrition

TRM 1005 Sanitasyon Hijyen ve İş Güvenliği - Sanitation Hygiene and Occupational Safety

GMS 1006 Temel Sanat Eğitimi - Basic Art Education

TRM 1007 Temel Ofis Programları - Basic Office Programs

TRM 1009 Temel Matematik

GMS 2000 Staj I - Internship I

GMS 2001 Mutfak Uygulamaları I - Kitchen Practices I

TRM 2001 Yiyecek ve İçecek Yönetimi - Food and Beverage Management

GMS 2002 Mutfak Uygulamaları II -Kitchen Practices II

GMS 2003 Yemek Tarihi - Food History

GMS 2004 Menu Planlama - Menu Planning

TRM 2004 Maliyet Yönetimi - Cost Management

GMS 2005 Ekmekçilik - Breads

TRM 2005 Pazarlamaya Giriş - Introduction to Marketing

GMS 2006 Pastacılık - Pastry

GMS 2007 İçecekler - Beverages

GMS 3000 Staj II - Internship II

GMS 3001 Mutfak uygulamaları III - Kitchen Practices III

TRM 3001 Hizmet Pazarlaması - Services Marketing

GMS 3002 Mutfak Uygulamaları IV - Kitchen Practices IV

GMS 3003 Gıdalar ve Özellikleri - Foods and Their Specifications

GMS 3004 Türk Mutfağı - Turkish Cuisine

GMS 3005 Yöresel Mutfaklar - Regional Cuisines

GMS 3006 Dünya Mutfak Kültürleri - World Cuisine Cultures

GMS 3007 Yiyecek Kültürü - Food Culture

GMS 3008 Uluslararası Mutfaklarda Peynir Çeşitleri - Cheese Varieties in International Cuisines

GMS 3010 Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi - Sensory Evaluation of Foods

GMS 3011 Gıda ve Sürdürülebilirlik - Food and Sustainability

GMS 3012 Gastronomi Turizmi - Gastronomy Tourism

GMS 3013 Gastronomide Yeni Trendler - New Trends in Gastronomy

GMS 3015 Turizm ve Konaklama Sektörü - Tourism and Hospitality Industry

GMS 4001 Mutfak Uygulamaları V - Kitchen Practices V

GMS 4002 Mutfak Uygulamaları VI - Kitchen Practices VI

GMS 4003 Uluslararası Mutfak Uygulamaları - International Kitchen Practices

GMS 4004 Vejetaryen Mutfağı - Vegetarian Cuisine

GMS 4005 Bahçe Ürünleri Yetiştirme -Agrcultural Production.xlsx

GMS 4006 Mezuniyet Projesi - Capstone Project

GMS 4007 Tesis Yönetimi ve Tasarımı - Facilities Management and Design

TRM 4008 Gölge Yöneticilik - Management Shadowing

GMS 4011 Gıda ve Medya - Food and Media

GMS 4012 Gıda mevzuatı - Food Regulations

GMS 4013 Gıda Etiği - Food Ethics

GMS 4014 İçecek Kültürü - Beverage Culture

GMS 4015 Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme - New Product Development in Food Sector

GMS 4016 Gıda Politikaları - Food Politics

GMS 4018 Banket ve Ziyafet Yonetimi - Banquet and Event Management

GMS 4020 Yiyecek ve İçecek Servisi - Food and Beverage Service

GMS 4022 Gastronomi Seminerleri - Gastronomy Seminars

GMS 4024 Yemek Fotoğrafçılığı - Food Photography

GMS 4026 Moleküler Gastronomi - Molecular Gastronomy

GMS 4028 Profesyonel Tabak Dizaynı

TRM 4184 Restoran Op ve Giriş - Restaurant Op and Ent

TRM 4193 Turizmde Pazar Araştırmaları - Market Research in Tourism