Prof. Dr. Sabri Sayarı, 28 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen 21. SEPAM Seminerinde Ortadoğu’da şiddet, terörizm ve iç savaş konularını ele aldı. Sayarı’ya göre, otoriter rejimlere yönelik geniş çaplı halk ayaklanmaları demokrasiye doğru ilerlemede büyük potansiyel taşımalarına rağmen beklenmedik bir şekilde başarısız oldu. Ayaklanmalar ile ilgili iyimser kanının aksine bölgede mezhepsel kimliklerden ve hegemonya kurma mücadelelerinden kaynaklanan çatışmalar ile birlikte artan bir siyasal şiddet ve istikrarsızlık ortamına girildi. Sayarı’ya göre Suriye'de devam eden iç savaş Sünni-Şii çatışmasının ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki rekabetin etkisinin ne derece büyük sorunlara yol açabileceğinin en temel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan Obama yönetimi altında Amerika’nın değişen Orta Doğu politikası ve Putin’in Rusya'nın bölgedeki stratejik varlığını yeniden inşa etme çabaları mevcut durumu daha da karmaşık bir hale getirmektedir.

Prof. Dr. Sabri Sayarı, hâlihazırda Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde görev yapmaktadır. Daha öncesinde Sabancı Üniversitesi’nde görev yapan Sayarı, 2011 yılında bu üniversitede emekli öğretim üyesi olarak görevine devam etmiştir. Sayarı, 1994 – 2005 yılları arasında Washington DC eyaletinde Georgetown Üniversitesi'ne bağlı Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır. Sayarı’nın çalışmaları Türkiye’nin iç ve dış siyasetine odaklanmaktadır. En son yayınları arasında The Routledge Handbook of Modern Turkey (Metin Heper ile birlikte edit edilmiş; 2012 Routledge) ve “Party system and democratic consolidation in Turkey: problems and prospects” in Turkey’s Democratization Process (C. Rodriguez, A. Avalos, H. Yılmaz ve AI Planet ile birlikte edit edilmiş; Routledge 2014).