Enstitü Müdürü - Prof. Dr. İbrahim Sani MERT

Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak hedefimiz; günümüzde küresel boyutta yaşanan yoğun rekabet ortamında ülkemizi dünya lideri ülkeler arasında en ön sıralara taşıyacak yetkinliğe sahip, eğitimli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu maksatla; 

•    Çalıştığı alanda uluslararası nitelikte etkili bilimsel araştırma yapabilen, 
•    Bilimsel bilgi ve uygulamaları iş ve sosyal yaşama uyarlayarak teori ve pratiği birleştirebilen,
•    Yaptığı araştırmalarla ulusal kültür ve yapımıza özgün sosyal bilim kuramları geliştirebilen, 
•    Başta en değerli kaynağımız olan insanımız olmak üzere, her türlü ülke kaynağını en etkili ve verimli bir şekilde yönetebilecek, ülkemizi milli ruh ve beraberlik ışığında, 2023 ve ötesi hedeflere ulaştırabilecek yönetici ve liderler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.