0: Desteklemiyor   1: Alt seviyede destekliyor   2: Orta seviyede destekliyor   3: Üst seviyede destekliyor

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

3

3

3

2

2

1

1

2

1

2

1

2

Bölümün, matematik, istatistik ve ekonomi gibi farklı disiplinlerle ilişkisini anlar.

3

3

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

Sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımların farkında olur.

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

3

Sosyal bilimlerdeki farklı konuları güncel olaylarla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

Sosyal bilimlerin araştırdığı konuları yazılı ve sözlü olarak analiz eder.

1

1

2

1

1

2

2

1

2

0

3

2

Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.

2

2

2

2

2

1

1

2

1

0

3

3

Mesleki alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

3

3

Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

2

2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

1

1

1

1

2

2

2

1

1

0

2

3

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.

1

1

1

1

1

3

3

2

2

0

2

3

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

3

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal verileri yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2