Ekonomi, ürün ve hizmetlerin üretim, tüketim ve dağılımı konularını ele alan oldukça geniş kapsamlı sosyal bir bilimdir. Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada yaşamakta olduğumuzu ve sürekli ihtiyaç halinde bulunduğumuzu düşündüğümüzde, Ekonomi bu noktada devreye girmekte ve ihtiyaçlarımızı karşılama hususunda karar alma sürecimizi etkin bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, yüksek yabancı dil yeterliliğine sahip, ekonomi bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisadi gelişmelerle ilgili sentez yapma becerisi yüksek, Türkiye’de ve yurt dışında rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesi bölümümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

Bölümümüzde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 İngilizcedir. DGS, denklik, yatay geçiş yoluyla da fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus değişim programları ile yurtdışı, Farabi ve Mevlana yurtiçi öğrenci değişim programları fakültemizde uygulanmakta olup ulusal ve yabancı fakültelerden öğrenciler kabul edilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi Bölümü temel alanlarına ilişkin dersler ile birlikte çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Bölümümüzde kadrolu olarak görev yapan 5 öğretim üyesi (2 yabancı öğretim üyesi), 1 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca başka yüksek öğretim kurumlarında görev yapmakta olan ve alanlarında uzman 5 öğretim üyesi de bölüm bünyesinde dersler vermektedir.