Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kerem Öz'ün hazırladığı "Tadil Sözleşmesi" İsimli Kitap, Filiz Kitabevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

 
 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Erdem Büyüksağış'ın yazısının bulunduğu "L'influence du droit europeen en Turquie / Der Einfluss des Europarechts in der Turkei und der Schweiz" İsimli Kitap, Schulthess Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Erdem Büyüksağış'ın yazısının bulunduğu "Comparative Tort Law: Global Perspectives" İsimli Kitap, Edward Elgar Publishing Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Erdem Büyüksağış'ın yazısının bulunduğu "Courts and Comparative Law" İsimli Kitap, Oxford University Press Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Erdem Büyüksağış'ın yazısının bulunduğu "European Tort Law Yearbook 2013" İsimli Kitap, DeGruyter Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "İfade Özgürlüğü Sorunu Olarak Nefret Söylemi" İsimli Kitap, Adalet Yayınevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları" isimli kitap, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2.baskısı yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Hale Akdağ'ın hazırladığı "Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması isimli kitap, 2013 yılı sonunda Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi 'nin "Sosyal Adalet" isimli kitabı yayınlanmıştır.

\"[...]İçinde yaşadığımız dünyadaki birçok toplumda zenginler ile fakirler arasındaki uçurumlar gittikçe artarken; dünyanın kaynaklarına ve zenginliklerine seçkin bir azınlık tarafından el konulmuş iken; toplumsal yapı ve kurumlardaki adaletsizlikler her birimizi günlük düzeyde etkilerken; doğaya karşı takınılan, insan merkezli ve onun ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelen, güç ve iktidar amaçlı, egemen ve manipülatif tutum ve davranışlar nedeniyle, dünyadaki tüm canlıların yaşamının tehdit altında olduğu bir ortam söz konusu iken; sosyal adalet fenomeni bir takım basit analitik değerlendirmeler ve açıklamalarla geçiştirilemeyecek kadar önem arzetmektedir.\" 

(Giriş\'den)

  • Antik Dönemde Sosyal Adalet
  • Modern Zamanlarda Sosyal Adalet
  • İdeolojiler ve Sosyal Adalet
  • Sosyal Adalete İlişkin Hak Temelli Yaklaşımlar
  • Sosyal Adalete İlişkin Bilimsel ve Alternatif Yaklaşımlar

 

İçindekiler: