1 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki sorunları tanımlayabilmek; fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullar ile kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda verileri analiz etmek, bilimsel yöntemlerle sentezlemek ve yetkin mekânsal çözüm önerileri geliştirmek

2 Tasarım çalışmalarını ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini raporlama; görsel, yazılı ve/veya sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru biçimde aktarmak

3 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler gerçekleştirmek

4 Tarihsel doku, kültürel miras ve doğal çevreye saygılı bir tasarım anlayışına ve bu alanda doğru karar verebilme farkındalığına sahip olmak

5 Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım ilkelerini, insan-çevre ilişkisinin önemini, kullanıcının sağlık ve güvenlik gereksinimini benimseyip tasarımında etkin şekilde kullanabilmek

6 Meslek alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı iletişim teknolojilerini kullanmak

7 Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlamak

8 Kendi alanlarındaki eleştirel düşüncenin ve özel araştırma yaklaşımlarının öneminin farkına varmak

9 Küresel bakış açısı oluşturmak, o çerçevede iç mimarlık, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve bu alanlardaki yenilikleri özgün tasarımlarda sentezleyebilmek

10 İç mimari tasarım sürecinde gerek bireysel hareket edebilmek, gerekse ulusal veya uluslararası bir ekip içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek ve bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için gerekli özgüven ve iletişim yetkinliğe sahip olabılmek.

11 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edinilen kuramsal bilgi ile yapı ve teknik tasarım sürecini bir bütün olarak düşünebilmek

12 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edindiği kuramsal ve meslek pratiğine ilişkin bilgiyi, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde, işveren ve kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilir programlara, tasarımlara ve uygulamalara farkındalığına sahip olmak