İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara başvurmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İnşaat Mühendisliği için ayrı ayrı Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.