• Program dili "Türkçe" dir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar.
 • Programa başvuracak olan öğrencilerin Hukuk lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 • Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES puanı gerekmekte olup, YDS puanı gerekmemektedir.
 • Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması vardır.
 • Özgeçmiş (CV)    
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 • Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi
 • Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 • Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi
 • Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
 • Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti
 • Türk öğrenciler için ALES (EA,SOZ,SAY puan türünde) 55 puan
 • Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”
 • Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi