Adayların, antalya.edu.tr Akademik Başlığı altında yer alan Fakülte ve Enstitüler adresinden ulaşacakları başvuru formunu doldurup alacakları çıktı ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

Özgeçmiş (CV)

 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 • Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 • Referans Mektubu 2 adet (Öğrencinin daha önce ders aldığı hocalarından ya da işyerindeki üstlerinden)
 • Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa)
 • Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi
 • Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş asgari şartlar gözetilerek oluşturulmuştur.
 • Lisans Derecesi not ortalaması en az 2.1/4 veya 55/100
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı aranmamaktadır.
 • Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması yoktur.
 • Program dili “Türkçe” dir.