PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILAR)

1)    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin felsefi ve kuramsal temelleri üzerine araştırma yapacak beceriye sahip olur.
2)    Akademik etik ve uygulamaları bilir.  
3)    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında güncel trendler  ve tartışmaların farkındadır.  
4)    Güncel küresel siyaset konularını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler teorileri ile ilişkilendirir.
5)    İleri niteliksel ve niceliksel sosyal bilim yöntemlerini kullanarak araştırma yapma becerisine sahip olur. 
6)    Siyaset bilimindeki güncel sorunlara eleştirel ve yapıcı yaklaşımlar geliştirir.
7)    Ülkeler arası ilişkiler ve siyasi sitemleri küresel düzeyde analiz eder.  
8)    Küresel siyasetin temel dinamiklarini, süreçlerini ve aktörlerini analiz eder.
9)    Küresel siyasete yön veren önemli güçlerin siyasi, ekonomik ve güvenlik stratejilerini karşılaştırmalı olarak analiz eder.
10)    Siyasi sistemlerin oluşumunda siyasi kültür ve siyasi tarihin etkilerini değerlendirir
11)    Küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında hakemli dergilerde akademik yayın yapar. 
12)    Yerel ve ulusal siyasi olayları takip eder ve eleştirel şekilde analiz eder.