DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

OHUK 501

İş Hukukunda Güncel Sorunlar

S

3

0

3

7,5

OHUK 503

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

S

3

0

3

7,5

OHUK 505

Sözleşme Hukuku

Z

3

0

3

7,5

OHUK 507

Bilimsel Araştırma Teknikleri

S

3

0

3

7,5

OHUK 509

Fikri Haklar

S

3

0

3

7,5

OHUK 511

Hukukun Güncel Sorunları

S

3

0

3

7,5

OHUK 513

Uluslararası Sözleşmeler ve Yargı Kararları Işığında İş Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 515

Uluslararası Mal Satım Sözleşmesi

S

3

0

3

7,5

OHUK 517

Fikri Mülkiyet Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 519

İş Hukukunda Tazminatlar

S

3

0

3

7,5

OHUK 521

Deniz Ticaretinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim

S

3

0

3

7,5

OHUK 523

Sermaye Şirketleri I

S

3

0

3

7,5

OHUK 525

Sağlık Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 502

Spor Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 504

Çek Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 506

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

S

3

0

3

7,5

OHUK 508

İş Hukukunda Üçlü İlişkiler

S

3

0

3

7,5

OHUK 510

Yük Taşıma Sigortaları

S

3

0

3

7,5

OHUK 512

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü

S

3

0

3

7,5

OHUK 514

Sermaye Şirketleri II

S

3

0

3

7,5

OHUK 516

Milletlerarası Ticari Tahkim

S

3

0

3

7,5

OHUK 518

İş Hukukunda Güncel Sorunlar II

S

3

0

3

7,5

OHUK 520

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

S

3

0

3

7,5

OHUK 522

Medeni Yargıda İstinaf

S

3

0

3

7,5

OHUK 524

Sosyal Güvenlik Hukukunda Güncel Sorunlar

S

3

0

3

7,5

OHUK 526

Medya Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 528

Rekabet Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 530

Sermaye Piyasası Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 532

Yargıtay Kararları Işığında Sosyal Sigortalar Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 534

Taşınmaz Mülkiyeti

 

S

3

0

3

7,5

OHUK 523

İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi

S

3

0

3

7,5

OHUK 525

Özel Sigorta Sözleşmeleri Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 527

Sorumluluk Hukuku

S

3

0

3

7,5

OHUK 529

Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Uygulaması

S

3

0

3

7,5

OHUK 590

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

58

OHUK 591

Seminer

S

3

0

3

7,5

OHUK 592

Danışmanlık

Z

0

0

0

1