Lisans eğitimleri süresince ve mezun olduklarında öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazanması beklenir.

 

PÇ 1: Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. 
PÇ 2: Bölümün, matematik, istatistik ve ekonomi gibi farklı disiplinlerle ilişkisini anlar.  
PÇ 3: Sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımların farkında olur.
PÇ 4: Sosyal bilimlerdeki farklı konuları güncel olaylarla ilişkilendirme becerisine sahip olur. 
PÇ 5: Sosyal bilimlerin araştırdığı konuları yazılı ve sözlü olarak analiz eder.
PÇ 6: Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.
PÇ 7: Mesleki alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.
PÇ 8: Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.
PÇ 9: Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
PÇ 10: Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
PÇ 11: Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.
PÇ 12: Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal verileri yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.