Lisans eğitimleri süresince ve mezun olduklarında öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazanması beklenir.

 

PÇ-1: Gündelik yaşamda, konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilme ve bunu yorumlama becerisine sahip olmak

PÇ-2: Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek

PÇ-3: Hukukun temel kavramlarına hâkim olmak

PÇ-4: Yerel düzeyden uluslararası düzeye kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen siyasal, sosyal ve iktisadi değişimleri anlamlandırmak

PÇ-5: Siyasal, sosyal ve iktisadi yaşamda karşılaşılan problemleri tanımlamak ve çözümlemek

PÇ-6: Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmak

PÇ-7: Herhangi bir kamu alanında veya özel sektörde üretken katılımcılar olarak faaliyet gösterecek profesyoneller olarak yetişmiş olmak

PÇ-8: Kamu alanında ve özel sektörde kurumların işleyişi, karar alma süreçleri ve mekanizmalarının nasıl çalıştığının bilgisine sahip olmak

PÇ-9: Konusu ile ilgili karşılaştığı problemlere dair özgün çözümler üretebilmek

PÇ-10: Araştırma ve sorgulama alışkanlığı kazanmak; eleştirel düşünceye sahip olmak

PÇ-11: Sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki yaklaşımlara hâkim olmak ve disiplinler arasında bağlantı kurabilmek