-Hukuk, insanlık tarihi ile var olmuş ve insanlığın var olduğu müddetçe var olacak bir bilim dalıdır. Hukuk insanın varlık nedenine bağlı olduğu gibi, insanın, geniş anlamda kişilerin özgürlükleri, hakları, menfaatleri hukukun temel koruması altındadır. Ki hukukçular önemli bir meslek grubunu oluşturmaktadır. Bir tarafta hakimler, savcılar, hukuk müşavirleri, avukatlar, hukuk öğretim elemanları yanında bir tarafta da icra ve iflas dairelerinde, mahkemelerde, barolarda, noterlerde, daha doğru bir deyimle hayatın her alanında çalışan hukukçular…

-Hızlı bir şekilde gelişmekte ve değişmekte olan toplumsal hayatın ortaya çıkardığı nitelikli işgücüne olan ihtiyaç,  gün geçtikçe artmaktadır.

-Antalya Bilim Üniversitesi, nitelikli eğitime verdiği önem ile hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hukukçuları yetiştirmek ve kaliteli işgücü ihtiyacını karşılamak için büyük çaba sarf etmektedir.

-Teknolojinin ve sosyal yaşamın sürekli gelişmesi ve değişmesi, hukuk alanında da sürekli değişim ve gelişime neden olmuştur. İşte bu felsefeden hareketle, Adalet Meslek Yüksekokulumuz çağımızın gereklerine, iş dünyasında ve toplumsal yaşamda duyulan ihtiyaçlara paralel olarak hazırlanan genel hukuk dersleri yanında özel alanlara ilişkin hukuk dersleri ve diğer destekleyici derslerle öğrencilerimizi donatmaktadır.

-Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü Ön Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.