Üniversitemizde sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine dersin öğretim üyesi takdirinde kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları ve anlamları aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Harf

Katsayı

A+

4.00

A

4.00

A-

3.70

B+

3.30

B

3.00

B-

2.70

C+

2.30

C

2.00

C-

1.70

D+

1.30

D

1.00

F

0.00

Bunun dışında, her ders için ayrıntılı ölçme ve değerlendirme şekli Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanan ‘Ders Tanıtım Formu’nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.