Adayların, https://antalya.edu.tr/ Akademik Başlığı altında yer alan Fakülte ve Enstitüler adresinden ulaşacakları başvuru formunu doldurup alacakları çıktı ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

Özgeçmiş (CV)
Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 
Türk öğrenciler için ALES (EA puan türünde) en az 55 puan
Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) 280 (Sözel ve sayısal puan toplamı), 4 (Yazma)
İngilizce Yeterlilik (YDS:75 /YOKDİL:80/ TOEFL:85)
On-line Başvuru Belgesi