Resmi gazetede yayınlanan Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 40. maddesine göre; “İki yıl süreli meslek yüksekokullarının program müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredi en az 120 AKTS kredisi olan, ilgili birim tarafından belirlenen staj ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.”

Bu durumda öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FX ya da U notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 akts kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesini okuyunuz.