1: Alt seviyede destekliyor (Low-level support)  2: Orta seviyede destekliyor (Mid-level support)  3: Üst seviyede destekliyor (Top level support)            
Program Yeterlilikleri (Çıktıları) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ)     3     2 3     3    
CALCULUS FOR SOCIAL SCIENCES I (SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I)     3     2 1     3    
ACADEMIC ENGLISH I (AKADEMİK İNGİLİZCE I )         3   2   1     2
TURKISH LANGUAGE-I (TÜRK DİLİ-I)         3              
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I (ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I)                       3
INFORMATION TECHNOLOGIES (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ) 2 3 2 2 1   1 2 3     3
PRINCIPLES OF MACROECONOMICS (MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ)     3     2 3     3   2
CALCULUS FOR SOCIAL SCIENCES II (SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II)     3     2 1     3    
ACADEMIC ENGLISH II (AKADEMİK İNGİLİZCE II)         3   2   1     2
TURKISH LANGUAGE-II (TÜRK DİLİ-II)         3              
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II (ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II)                       3
INTRODUCTION TO MANAGEMENT (YÖNETİME GİRİŞ) 2 3 2 2 1   1 2 3     3
INTRODUCTION TO LAW (HUKUKA GİRİŞ) 1   3 3 2 2   1 1 3 3 3
FINANCIAL ACCOUNTING (FİNANSAL MUHASEBE) 2       2   2   2 1    
INTRODUCTION TO MARKETING (PAZARLAMAYA GİRİŞ) 1 3 2 2 2 2 1 1       2
STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE (SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK) 2 2 3   2 2       3 2  
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR I (ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ I) 1 2 2 3 2       2     2
INT. TO LINEAR ALGEBRA (LİNEER CEBİRE GİRİŞ) 2   2             3 3  
MANAGERIAL ACCOUNTING (YÖNETİM MUHASEBESİ) 1   1 2 2         2 1  
ETHICS & MANAGEMENT (YÖNETİM ETİĞİ) 1   2 3 2   2 2 2     2
INTRODUCTION TO CORPORATE FINANCE (İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ) 1   2   1   2     2 2 2
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR II (ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II) 1 3 2 1 1     2 2   1 2
INTRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCE (YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ) 3   2   2 2   2   3 2  
BUSINESS RESEARCH METHODS (İŞLETME YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) 2   2   2 3       2 3  
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ) 1 2 3 3 2     1       1
PUBLIC SPEAKING / BUSINESS PRESENTATIONS (TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA / ETKİLİ İŞ SUNUMLARI (İNGİLİZCE))         3     2        
INTERNATIONAL BUSINESS (ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ) 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3
BUSINESS LAW (TİCARET HUKUKU) 2 1 2 1 1             1
OPERATIONS MANAGEMENT (OPERASYON YÖNETİMİ) 2   3   3     2   3 2  
STRATEGIC MANAGEMENT I (STRATEJİK YÖNETİM I) 1 3 2   2       1   1  
STRATEGIC MANAGEMENT II (STRATEJİK YÖNETİM II) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
PROJECT MANAGEMENT (PROJE YÖNETİMİ) 2 3 2   3         3 3  
BUSINESS COMMUNICATION (İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİM) 2       3 1         3  
MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT (YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME) 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1
INNOVATIVE BUSINESS MODELING (YENİLİKÇİ İŞ MODELLEMESİ) 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1
DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS (VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ) 2 3     1       3 3    
FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS (FİNANSAL RAPOR ANALİZİ) 1 1 2   1 2       2 2  
ADVANCED CORPORATE FINANCE (İLERİ DÜZEYDE ŞİRKET FİNANSMANI) 1   2   1   2     2 2 2
MARKETING RESEARCH (PAZAR ARAŞTIRMALARI) 2 3 2 1 1 3   1   2 3  
EXPORT MARKETING AND FOREIGN TRADE DECISIONS (İHRACAT PAZARLAMASI VE DIŞ TİCARET KARARLARI) 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3
CUSTOMER RELATIONSHIPS MANAGEMENT (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) 3 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ) 1 1 2 3 1   1 2   2   3
BUSINESS PROCESS DESIGN (İŞ SÜREÇLERİ TASARIMI) 2   3 2 3     2 2      
ADVANCED RESEARCH METHODS (İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) 1 3 3 2 2 3       3 3  
LABOR AND EMPLOYMENT LAW (İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU)     1 2   1            
BOND MARKET ANALYSIS (TAHVİL PİYASASI ANALİZİ) 1 2 3 2 1 2   1 2 3 1 2
BRAND MANAGEMENT (MARKA YÖNETİMİ) 1 2 3 2 2     3 3     2
INVENTORY MANAGEMENT (ENVANTER YÖNETİMİ) 2   3   3         3 2  
SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT (HİZMET OPERASYON YÖNETİMİ) 2   2 1 1   1 1     1 2
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND CHANGE (ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM)   2     2       2 1 1 3
TRAINING AND DEVELOPMENT (EĞİTİM VE GELİŞTİRME)       3 3 1     2 1   2
SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN (SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI) 2 1 2   2           3  
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ) 3   1   1   1     2 3  
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (SOSYAL GİRİŞİMCİLİK)   2   3       2 2     1
CROWDFUNDING (KİTLESEL FONLAMA) 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1
OBLIGATIONS LAW (BORÇLAR HUKUKU) 1 2 3 3 1 2 1   1   1 1
MARKETING COMMUNICATIONS (PAZARLAMA İLETİŞİMİ) 2 2 2 1 1 1 1   1     1
CONSUMER BEHAVIOR (TÜKETİCİ DAVRANIŞI) 2 2 1 2 1 1 1 1 1   1 1
CASE STUDIES ANALYSIS (ÖRNEK OLAY ANALİZİ) 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2
INVESTMENT BANKING AND CAPITAL MARKET (YATIRIM BANKACILIĞI VE SERMAYE PİYASASI) 2   2     2       2 2  
VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY (RİSK SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE) 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1
INTERNATIONAL FINANCE (ULUSLARARASI FİNANS) 2 2 2   2 1   1 2      
MARKETING STRATEGY (PAZARLAMA STRATEJİSİ) 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1
SERVICES MARKETING (HİZMET PAZARLAMASI) 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2
WORK INTEGRATED LEARNING I (SEKTÖRDE EĞİTİM I)   3   3 3     3 3      
ENTREPRENEURSHIP (GİRİŞİMCİLİK) 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1
INTERNATIONAL TRADE LAW (ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU)     2 1                
FINANCIAL AND ECONOMIC TIME SERIES (FİNANSAL VE EKONOMİK ZAMAN SERİLERİ) 2   3     1   2 2 2    
EQUITY ANALYSIS AND VALUATION (ÖZ SERMAYE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ)     2     2       2    
QUALITY MANAGEMENT (KALİTE YÖNETİMİ) 2 2 3             3 3  
CONFLICT RESOLUTION (UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ) 1 2 3 2 2     3 3     2
CONTRACT DESIGN FOR MANAGERS (YÖNETİCİLER İÇİN SÖZLEŞME TASARIMI) 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2
DECISION SUPPORT SYSTEMS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ) 2 2 2 2 2 2       2 2  
ELECTRONIC COMMERCE (ELEKTRONİK TİCARET) 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
LEADERSHIP AND MANAGEMENT (LİDERLİK VE YÖNETİM) 1 3 3 3 1   2 2 2     2
WORK INTEGRATED LEARNING II (SEKTÖRDE EĞİTİM II)   3   3 3     3 3      
INDEPENDENT STUDY (BAĞIMSIZ ÇALIŞMA) 1 2 3 2 2 2   3 3 2   2