Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Harf Notlarının 100'lük Sisteme Göre Not Aralıkları

HARF NOTU

4’LÜK NOT

100’LÜK NOT ARALIĞI

A+

4,00

-

A

4,00

95-100

A-

3,70

85-94

B+

3,30

80-84

B

3,00

75-79

B-

2,70

65-74

C+

2,30

60-64

C

2,00

55-59

C-

1,70

50-54

D+

1,30

45-49

D

1,00

40-44

   F 0.00 0-39