ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında mühendislik fakülteleri için belirlenen MF-4 puan (2018 yılı için ÖSYM tarafından açıklanacak yeni sınav sisteminde kullanılacak ilgili puan) türünden 240.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedirler. 
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.