Bölümümüzde  lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 oranında İngilizcedir, öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak alan dışı seçmeli ders kategorisinde ikinci bir yabancı dilden de başlangıç düzeyi dersleri alabilmektedir. Ayrıca DGS, denklik, yatay geçiş yoluyla da bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus değişim programları ile  yurtdışı odaklı öğrenci değişim programları ile öğrencilerimiz diğer ülkelerdeki eğitim programlarında misafir öğrenci olarak öğrenim görebilmektedir. İşleme müfredatı başlangıç dönemlerinde matematik, ekonomi,  genel sosyal ve beşeri bilimler, bilişim teknolojileri gibi genel dersleri içermektedir. Öğrencilerimiz devam eden dönemlerde muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi gibi konularda ortak dersleri aldıktan sonra ileri dönemlerde stratejik yönetim ve seçtikleri alt uzmanlık alanında seçmeli ders ağırlıklı olarak eğitim görmektedir.