• Program 4 dönem boyunca toplam 8 ders ve 1 seminer dersini (24 kredi) kapsar.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar.
  • Dersler hafta içi Markantalya Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

 

1.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 501

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Theories of International Relations

Z

3

8

POLS 503

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Social Sciences

Z

3

8

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders

 

S

3

7

 

2.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 502

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

Contemporary Problems in Global Politics

Z

3

8

POLS 504

Küresel Politik Ekonomi

Global Political Economy

Z

3

8

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders

 

S

3

7

 

3.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 531

Yüksek Lisans Tezi

Master’s Thesis I

Z

0

20

POLS 507

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerde Seminer

Seminar in Global Politics and International Relations

Z

0

10

 

4.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 532

Yüksek Lisans Tezi

Master’s Thesis II

Z

0

30

 

Seçmeli Ders Havuzu

 

Ders Kodu

 

Dersler

 

Kredi

 

AKTS Kredisi

POLS-506

Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası

European Union Foreign and Security Policy

3

7

POLS-509

Amerika Dış ve Güvenlik Politikası

American Foreign and Security Policy

3

7

POLS-510

Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler

Rising Powers in Global Governance

3

7

POLS-511

Göç Politikası

Politics of Migration

3

7

POLS-512

Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler

Statistical Methods in Social Sciences

3

7

POLS-513

Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

Advanced Readings in Comparative Politics

3

7

POLS-514

Afrika Politikası’nda İleri Okumalar

Advanced Readings in African Politics

3

7

POLS-515

Enerji Güvenliği

Energy Security

3

7

POLS-516

Küresel Etik: Güncel Tartışmalar

Global Ethics: Contemporary Debates

3

7

POLS-517

Barış ve Güvenlik Çalışmaları

Peace and Security Studies

3

7

POLS-518

Siyaset Sosyolojisi

Topics in Political Sociology

3

7

POLS-519

Dış Politika Analizi

Foreign Policy Analysis

3

7

POLS- 520

Siyasal İletişim

Political Communication

3

7

POLS-521

Siyasal Düşünce Tarihi Okumaları

Readings in Political Thought

3

7

POLS- 522

Uluslararası Mahkemler

International Courts and Tribunals

3

7

POLS-523

Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü

Republicanism: Past and Present

3

7

POLS-524

Milliyetçilik : Teoriler ve Vakalar

Nationalism: Theories and Cases

3

7

POLS- 526

Türk Dış Politikası

Turkish Foreign Policy

3

7

POLS – 527

Kalkınma Çalışmalarına Giriş

Introduction to Development Studies

3

7

POLS-529

Küresel Yönetişimde Batılı Güçler

Western Powers in Global Governance

3

7

POLS-532

Savaş Çalışmaları

War Studies

3

7

POLS – 533

Jeopolitik

Geopolitics

3

7