Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır.

Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir. Sınavlar vize ya da essay (kompozisyon) yazma  ve final ya da essay (kompoziyon) yazma şeklinde gerçekleştirilebilir. Not değerlendirme cetveli aşağıdaki gibidir: