0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

Program Yeterliikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Afrika Siyaseti

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

Akademik İngilizce I

2

2

1

1

3

2

1

2

1

2

2

2

Akademik İngilizce II

2

2

1

1

3

2

1

2

1

2

2

2

Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası

2

3

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

Anayasa Hukuku

2

2

1

0

1

1

1

1

2

1

3

2

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

1

1

3

0

3

3

3

3

2

3

3

3

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

1

1

3

0

3

3

3

3

2

3

3

3

Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon

2

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

3

Barış, Savaş ve Güvenlik

1

2

2

3

2

3

3

3

3

1

2

2

Bilişim Teknolojileri

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

Değişen Dünyada Vatandaşlık

3

2

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye

3

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

Diplomasi Tarihi

1

3

3

0

3

0

2

1

2

3

1

1

Dış Politika Analizi

1

1

2

3

1

2

3

3

2

1

3

2

Enerji Güvenliği

1

3

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

Göç Politikası

1

1

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Hukuka Giriş

1

1

1

1

0

2

0

0

2

0

0

0

Karşılaştırmalı Demokrasi

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Karşılaştırmalı Siyaset

3

2

3

1

3

2

3

2

3

3

3

3

Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

Modern Dünya Tarihi

1

1

3

0

2

2

2

1

1

2

1

2

Nicel Veri Analizi

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

Nitel Veri Analizi

1

1

2

3

2

3

1

2

3

2

2

3

Politik Ekonomi

2

2

2

3

2

3

3

2

3

2

2

3

Siyasal Düşünceler Tarihi I

3

3

2

1

2

2

3

2

2

3

3

2

Siyasal Düşünceler Tarihi II

3

3

2

1

2

2

3

2

2

3

3

2

Siyaset Sosyolojisi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Siyaset Bilimine Giriş

3

2

3

1

3

2

1

3

3

3

3

2

Siyasal İletişim

1

1

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Siyasal Temsilde Meseleler ve Kurumlar

1

1

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

Sosyal Bilimler İçin İstatistik

0

0

0

2

0

1

0

0

2

0

0

0

Türkçe I

0

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

Türkçe II

0

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

Türk Siyaseti

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Türk Dış Politikası

1

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

3

Uluslararası Hukuk

2

2

2

1

2

3

3

3

3

3

3

3

Uluslararası İlişkilere Giriş

1

3

2

1

1

1

3

3

1

1

1

2

Uluslararası İlişkiler Teorileri

1

3

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3