First Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 551 - Uluslararası İlişkiler Teorileri 0 0 3 8
POLS 553 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 0 0 3 8
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
Sum: 0 0 12 30
Second Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 552 - Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 0 0 3 8
POLS 554 - Küresel Politik Ekonomi 0 0 3 8
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
Sum: 0 0 12 30
Third Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 589 - Bitirme Projesi 0 0 0 16
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
POLS 5XX - Seçmeli Ders 0 0 3 7
Sum: 0 0 6 30