First Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
CIVE 500 - Bitirme Projesi 0 0 0 10
CIVE 540 - Bilimsel Yöntem ve Araştırma Etiği 3 0 3 8
CIVE 511 - İleri Malzeme Bilimi 3 0 3 8
CIVE 512 - Beton Yapıların Durabilitesi 3 0 3 8
CIVE 513 - Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 8
CIVE 521 - İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 8
CIVE 522 - Altyapı Planlaması 3 0 3 8
CIVE 523 - Su Kaynakları Yönetimi 3 0 3 8
CIVE 524 - İleri Kirlenmiş Araziler 3 0 3 8
CIVE 525 - İleri Yüzey Akım Hidrolojisi 3 0 3 8
CIVE 526 - İleri Su ve Atık Su Arıtma 3 0 3 8
CIVE 527 - Çerçevesel Etki Değerlendirme 3 0 3 8
CIVE 528 - Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 0 3 8
CIVE 529 - İnşaat Mühendisliğinde Programlar 3 0 3 8
CIVE 531 - İleri Temel Mühendisliği 3 0 3 8
CIVE 532 - Mühendislikte Depremler ve Sismoloji 3 0 3 8
CIVE 533 - Saha ve Zemin İyileştirmesi 3 0 3 8
CIVE 561 - İleri Yol Malzemeleri 3 0 3 8
CIVE 562 - İleri Yol Tasarımı 3 0 3 8
CIVE 563 - İleri Yol Kaplaması Tasarımı 3 0 3 8
CIVE 564 - Toplu Taşıma Yönetimi ve İşletmeciliği 3 0 3 8
CIVE 565 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi 3 0 3 8
CIVE 566 - Ulaştırma Coğrafyası 3 0 3 8
CIVE 541 - Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği 3 0 3 8
CIVE 542 - İleri Yapı Dinamiği 3 0 3 8
CIVE 543 - İleri Malzeme Mekaniği 3 0 3 8
CIVE 544 - Ön Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı 3 0 3 8
CIVE 551 - Depreme Dayanıklı Çelik Yapılan Tasarımı 3 0 3 8
CIVE 502 - İnşaat Mühendisliğinde İleri Seviye Konular 3 0 3 8
CIVE 503 - İnşaat Mühendisliğinde Yönlendirmeli Okuma 3 0 3 8
CIVE 504 - İnşaat Mühendisliğinde Özel Çalışmalar 3 0 3 8
Sum: 90 0 90 250