Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokul bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:
1.    Adayların; 
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) ABÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:
Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;
Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya (Profesörler 6 adet, Doçentler ve Yardımcı Doçentler için 4 adet),
Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma, 
Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Doktorasını Uluslararası İlişikler alanında tamamlamış olmak

Siyasi tarih ve savaşlar konusunda çalışmalar yapmış olmak

İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

İyi derecede yabancı dil biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 Doç.

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Tasarımı ve İleri İmalat konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Kimya alanında lisans mezunu olmak

Nanoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

 

Makine Mühendisliği alanında Titreşim ve Kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

 

Yapı Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü

Yrd. Doç.

1

Turizm ve Yiyecek İçecek alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Avrupa Birliği projelerinde çalışmış olmak

İyi derecede yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü İSG Programı

 

 

Yrd. Doç.

1

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı

 

Yrd. Doç.

1

Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

* Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir 
İlan Tarihi                : 16.01.2018
Son Başvuru Tarihi :  30.01.2018