ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir.

İntibak işlemi, fakültemiz yönetim kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. İntibak işlemlerinde ayrıca, özellikle İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi dışındaki fakülte bölümlerinden ve yüksekokullardan alınan derslerin intibakı bakımından, öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan edinmesi mümkün olan Ekonomi ile ilgili olan bilgi birikimi de değerlendirilerek bir karar verilir. Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurtdışından alınan derslerin Ekonomi alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.