Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nın amacı hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizlerin yapılabilmesi ile ilgili donanımlı sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bu alanda önemli olan en güncel konuları programına dâhil ederek öğrencilerini tam donanımlı olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, laboratuvar ekipman, makine ve malzemelerini kullanarak tıbbi materyallerin biyolojik (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, vb.) analizlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız devlet ve üniversite hastaneleri, sağlık ocakları, tahlil laboratuvarları ve ayrıca özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olduktan sonra, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedir.