ARAŞTIRMA ALANI KISA TANIMI:

Araç Entegre Sağlık ve Bakım Yönetimi (AESBY) araçların şimdiki ve gelecekteki sağlık durumlarına bağlı olarak filo yönetimi, lojistik, araç misyon ve bakım planlamasının etkin ve verimli şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla akıllı sensörler, gerçek zamanlı veri iletimi, durum izleme, arıza tespit ve öngerme ve karar destek sistemleri kullanılmaktadır. AESBY helikopterden ucağa, trenden gemi ve arabalara birçok araçla taşımacılıkta;   üretim sistemlerinde; enerji üretim ve dağıtımında kısaca kritik araçların kullanıldığı tüm sektörlerde uygulama potansiyeli vardır. AESBY sunduğu ömür maliyetinde azalma, güvenlik ve çevreye faydalarıyla birçok mühendislik şirketinin ilgi alanına girmektedir.

Sensörler ve gerçek zamanlı toplanan sinyalleri analiz eden akıllı sistemler kullanılarak makinelerin sağlık durumları gözlemlenmekte ve öngörülmektedir. Arızaları ve gereksiz bakımları azaltmak için bu bilgiler araç misyonu ve bakım planlamasında kullanılmaktadır. AESBY gereksiz bakımları önleyerek ve arızaları azaltarak bakım planlamasının filo yönetimi, lojistik, stok yönetimi gibi diğer işletme operasyonlarıyla entegre şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.  

FİNANSMANLI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 108M275 (1001)- Development of Failure Prognostics and Maintenance Planning System for Point Mechanisms in Railways, TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Oct 2008-Oct 2010, Principal Investigator 155.000 TL 

Integration of PHM Systems with Maintenance Data, US Air Force -, Apr 2006-Feb 2007, Technical Leader, $100,000, in Impact Technologies

Integrated Maintenance Management Decision Tool , US Navy -, Apr 2005-Jan 2006, in Impact Technologies, Technical Leader $100,000

Compressor Wash Prognostics, Rolls-Royce, Apr 2005-Sep 2005, in Impact Technologies, Researcher, 48000$ 

Prescription Based Maintenance System, US Navy, Jun 2004-Jun 2006, in Impact Technologies, Researcher, 700.000$ (joined in 2005)

Statistical & Computational Intelligence Methods for Prognostics in Condition-Based-Maintenance Systems, NSF USA, Sep 2003-Sep 2004, Research Assistant $100 000

Diagnostic and Prognostic Algorithms for Condition-Based-Maintenance, Ford Motor Company, Detroit, Sep 2003-Sep 2004, , Research Assistant $65 000

ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Fatih Camcı

SEÇİLMİŞ YAYINLAR:

Eker O. F., Camci F, Guclu A., Yilboga H., Sevkli M., Baskan S.,"A Simple State- based Prognostic Model for Railway Turnout Systems", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 5, May 2011, 1718-1726

Berdinyaz A., Camci F., Sevkli M., Baskan S., "Economic Analysis of Condition Based Maintenance", International journal Industrial Engineering, 18(8), 386-403, 2011

Camci F., Chinnam R. B., "Health-State Estimation and Prognostics in Machining Processes ", IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Vol. 7, No. 3, 581-597, 2010

Camci F., "System Maintenance Scheduling With Prognostics Information Using Genetic Algorithm", IEEE Transaction on Reliability, Vol. 58 No. 3, September 2009

Camci F., "Comparison of Genetic and Binary PSO Algorithms on System Maintenance Scheduling Using Prognostics Information", Engineering Optimization, Vol. 41, No.2, Feb.2009, pp. 119-136 

Camci F., "A Note to Life Cycle Cost for Railway Condition Monitoring", Transportation Research Part E, Vol. 45, No. 3, May. 2009, pp. 457-459 

Camci F., Medjaher K. Zerhouni N., Nectoux P., Feature Evaluation for Effective Bearing Prognostics, Quality Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1396 

Eker O. F., Camci F., “State Based Prognostics with State Duration Information”, Quality Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1393

Eker O. F., Camci F., Kumar U., SVM Based Diagnostics on Railway Turnouts, International Journal of Performability Engineering, Vol.8, No.3, May 2012, pp. 289-298