Academician - Asst. Prof. Dr. Hülya AYBEK

Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2014-2015 Akademik Yılı’nda, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurularak, İngilizce Mimarlık Lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz Mayıs 2018 tarihinde ilk mezunlarını vermiş olup, ders programı 2018-2019 eğitim yılında uluslararası mimarlık ortamının beklentileri doğrultusunda geliştirilerek güncellenmiştir. Program, artan öğrenci sayımıza paralel olarak öngörülü bir yapılaşmaya gitmekte, akademisyen kadromuz farklı uzmanlık alanlarından öğretim üyeleri ile sürekli olarak artmakta ve zenginleşmektedir. Uygulamalı eğitim sürecinin esas olduğu bu programda, öğrencilerimize farklı disiplinlerde deneyim kazanacağı platformlarda eğitim verilmektedir. Öğrenciler farklı proje gruplarındaki öğretim üyeleri ve öğrencilerle etkileşim ve tartışma imkânı bulduğu stüdyolarda projeler üretmektedir. Günümüz mimarlarına dayatılan rekabet ortamına hazırlık olarak ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında aktif olarak rol almaktadır. Tarihi yapıların belgeleme ve yenileme projelerinde ve arkeolojik alanlarla ilgili çalışmalarda da uzman öğretim üyeleri tarafından eğitilmektedirler. Proje tasarım stüdyolarında, hem piyasada mesleki faaliyetlerini yürüten hem de yarışma alanlarında deneyime ve başarıya sahip mimarlar ile birlikte akademik alanda yenilikçi görüşlere sahip, dinamik ve donanımlı akademisyenlerin katkılarından yararlanarak, öğrencilerimize, profesyonel yaşam ile temas halinde olma olanağı sunulmaktadır. Uygulama ağırlıklı içeriğe sahip olan bölümümüzün ders programı, kavramsal, sanatsal ve kültürel içeriklere sahip olmasının yanında öğrencilerin kişisel becerilerini artırarak girişimci birer bireyler olma yolunda beslenebilecekleri, mesleki ve üniversite seçimli derslerle zenginleştirilerek desteklenmektedir. Erasmus+ gibi uluslararası değişim programlarından yararlanılmakta ve değişim programlarına katılan öğrenci sayımız sürekli olarak artmaktadır. Üniversite yönetimi değişim ve gelişime açık yaklaşımıyla, bölümümüzün gelişimi için bizleri desteklemektedir. Öğrencilerimize, tarihsel zenginliğimizi fark ettirecek, sosyal sorumluluklarını bilen, çevresel ve kültürel değerlere duyarlı, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, yaratıcı, çağdaş mimarlar ve aydın insanlar olarak yetişmeleri için uygun ortam sağlanmaktadır. Misyonumuz öncelikle duyarlı birer birey ve sonrasında etik değerlere sahip, meslek aşığı, soran ve cevap üreten mimarlar yetiştirmektir. Bu bağlamda doğal, tarihsel, çevresel ve kültürel değerlere saygılı, insanına, insanının sorunlarına sahip çıkan ve çözümler arayan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve sürekli olarak gelişime ve geliştirmeye açık olan Sevgili Gençler! Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne hoş geldiniz...

Mimarlık Bölüm Başkanı

Hulya Aybek