Sema BARLAS

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Madde ile Görevlendirme ***

Sema BARLAS

Sema BARLAS, Kırşehir’de doğmuştur. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1989’da University of Illinois at Urbana/Champaign’de Uygulamalı İstatistik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1995 yılında University of Chicago’da Araştırma Yöntemleri ve Nicel Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlayan BARLAS, Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.