Sibel ÇAYNAK

Sibel ÇAYNAK

Sibel Çaynak, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Programı’nda “Bir Grup Tutuklu ve Hükümlünün Ruhsal Belirtileri ve İntihar Olasılığı” başlıklı tezi ile 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı’nda “Tidal Modele Dayalı Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımının Bedensel Engelli Yetişkin Bireylerde Hayatın Anlamı ve Baş Etme Düzeyine Etkisi: Bir Eylem Araştırması” başlıklı tezi ile 2021 yılında tamamlamıştır. 2007-2017 yıllarında farklı illerde çeşitli kamu ve özel kurumlarda klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmış, 2018-2021 yılları arasında ise Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği AD’da Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Psikiyatri, hemşirelik, eğitim ve yönetim gibi farklı alanlarda pek çok sayıda kurs ve sertifika programına katılım göstermiştir. Bahsi geçen alanlarda bilimsel yayınları, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ve kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Halen Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.