ABÜ Bilgi Sistemleri Departmanının en temel görevi, üniversitemiz genelinde gereksinim duyulan yazılım ve uygulamaları temin edilmesini ve uygulanmasını sağlamak, yerleşkelerdeki bilişim sistemleri ve ağ altyapısını planlamak, yönetmek ve işletmek, e-posta ve diğer hizmetlerin kesintisiz çalışmasını sağlayacak planlamaları yaparak sunucu parkurunu yönetmektir.

Bilgi İşlem Birimimiz, bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerin verilmesinden de sorumludur 

  • Bilişim Sistemlerin Kullanım Politikaları'nın hazırlanması ve uygulanması

  • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi

  • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik very güvenliğinin sağlanması

  • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması

  • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması

  • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyonu ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması