ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Doküman kodu

BT-PO-0001

Yayın tarihi

08.06.2022

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ağ Kullanım Politikası

Değ. No

-

Değ. Tarihi

0

 

 

1.AMAÇ

Bu doküman, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’nün imzalamış olduğu "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi" kapsamında, mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak üniversitemizde bilgisayar ağı ve internet kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamak, sürekli iyileştirmek üzere hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

Bu politika, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmetlerinden (örneğin ağ bağlantısı, internet  çıkışı, bilgisayar tahsisi vb.) faydalanan tüm akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencileri kapsamaktadır.

3.SORUMLULUK

Üniversitemizin farklı birimlerinde yürütülen internet uygulamaları, bilgi sistemleri alanına giren her konuda akademik ve idari birimlerin gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım, vb. hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

4.UYGULAMA

Bilgi iletişiminin sağlıklı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uymaları gerekmektedir. Kullanım kuralları üç (aşağıda 4 başlık var) ana başlık altında toplanmıştır:

-Genel internet hizmeti kullanım kuralları

-Sunucu kullanım kuralları

-E-posta kullanım kuralları

-Kablosuz Ağ Kullanım kuralları

4.1. Genel internet hizmeti kullanım kuralları

-Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

-Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, proxy, relay, NAT vb.) yasaktır. Bu uygulamalar gerek görüldüğü takdirde sadece Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir.

-Kullanıcılar ağda bulunan diğer kullanıcıların kişilik haklarına saygılı davranmalı, kişisel bilgilerinin güvenliğini tehdit edici eylemlerde bulunmamalıdır (örneğin ağ trafiğindeki paketlerin dinlenmesi vb.).

-Bu kurallardan herhangi birisinin ihlal edildiğini gören kişi, ilgili makamları uyarmakla sorumludur.

-Mecbur kalınmadıkça bilgisayarlar ağda paylaşıma açılmamalıdır.

-Web sitelerinden virüs bulaşmasına engel olmak için İnternet Tarayıcılarının (Internet Explorer, Chrome, Firefox, vb.) güvenlik ayarları orta düzeyin üzerinde tutulmalıdır.

4.2. E-posta Kullanım Kuralları

E-posta kullanırken uyulması gereken kurallar “E-posta Kullanım Politikası” dokümanında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

4.3. Kablosuz Ağ Kullanım kuralları

-Üniversitemizde kablosuz ağ altyapısında EDUROAM (EDUcation ROAMing) hizmeti verilmektedir.

-EDUROAM, kullanıcıların misafir olarak gittikleri diğer kurumlarda da kolaylıkla internete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş radius tabanlı bir kimlik doğrulama altyapısıdır.

-EDUROAM hizmetinde İstanbul Üniversitesine ait e-posta kullanıcı adı ve parolaları kullanılmaktadır.

-Kullanıcıların EDUROAM hizmetinde kullandıkları kendilerine ait kullanıcı adı ve parola bilgilerini üçüncü şahıslara kullandırmaları ve paylaşmaları yasaktır.

-Kablosuz ağ kullanımında uyulması gereken genel kurallar Madde 4.1. (Genel internet hizmeti kullanım kuralları) açıklanmıştır.

     5.YAPTIRIMLAR

-Genel internet hizmeti kullanım kurallarına uymadığı tespit edilen kullanıcılar önce sözlü daha sonra yazılı olarak uyarılırlar.

-Faaliyetin devamı sonucunda kampüs yerleşkesi içi ve/veya kampüs yerleşkesi dışı ağ erişimi kullanıcının akademik ve idari görevlerini aksatmayacak şekilde geçici süre ile kapatılır.

-Kural ihlaline sebep olan uygulamaların ortadan kalkmaması ve/veya tekrarı durumunda Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmaları harekete geçirilir.

-Kural ihlaline sebep olan uygulamaların sonuçlarına göre adli veya idari yargı mekanizmaları harekete geçirilir.